Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI), Institutt for grunnskole- og faglærerutdanning

OsloMet - storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet har studiesteder i Pilestredet, på Kjeller og i Sandvika. OsloMet er et attraktivt studie- og arbeidssted og en aktiv del av storbyregionens samfunns-, arbeids- og kulturliv. 

Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI) har ca. 550 ansatte og 7000 studenter, og holder til i Oslo og Akershus. Fakultetet består av fire institutter og Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO).

Fakultetet utdanner fremtidens lærere fra barnehage til og med videregående skole, i nært samarbeid med praksisfeltet. I tillegg tilbyr fakultetet utviklingsstudier og utdanning i tegnspråk og tolking. Mangfold er en kjerneverdi for fakultetets virksomhet. Forsknings- og utviklingsarbeidet er profesjonsrettet, praksisnært og internasjonalt orientert.


Grunnskolelærarar nyttar varierte pedagogiske metodar for å leggje til rette for læring hjå elevane. Målet er at elevane skal kunne utvikle seg og bruke evnene sine i eit fellesskap. Instituttet utdannar dessutan tospråklege faglærarar og faglærarar i idrett, friluftsliv og helse.

Ved Institutt for grunnskole- og faglærerutdanning ved Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier er det ledig stilling som førsteamanuensis innen området utdanningsledelse med ansettelse 01.08.19. Les mer om fakultetet og instituttet her.

Fakultetet leder og administrerer Rektorutdanningen ved OsloMet - storbyuniversitet, som gjennomføres i samarbeid med Høgskolen Innlandet, Karlstad universitet og Stiftelsen IMTEC – International Movement Towards Educational Change. Fakultetet leder og administrerer også videreutdanning for skoleledere i skolemiljø, mobbing og krenkelse i samarbeid med Høgskolen i Innlandet. Fakultetet har kompetanse i ledelse for områdene barnehage og skole, og ønsker å utvikle dette kunnskapsområdet videre.

Arbeidsoppgaver:

 • å medvirke til bygging av fakultetets kompetanse innen ledelse i barnehage, skole og øvrige deler av utdanningssektoren
 • å bygge opp utdanningsledelse som fag
 • å bidra til utvikling og ledelse av rektorutdanningen og nye modulbaserte videreutdanninger for skoleledere
 • å sikre godt samarbeid mellom partene i konsortiet

Andre arbeidsoppgaver vil være:

 • forsknings- og utviklingsarbeid etter interne retningslinjer
 • undervisning, veiledning og vurdering av studenter i grunn-, etter- og videreutdanning
 • faglig-administrative oppgaver

Kvalifikasjonskrav:

 • doktorgrad i ledelsesfag med vekt på utdanningsledelse
 • kompetanse fra arbeid med forsknings- og/eller utviklingsarbeid innen utdanningsledelse med spesielt vekt på ledelse av profesjonelle fellesskap og digital kompetanse
 • god kjennskap til det norske skolesystemet
 • kompetanse i bruk av digitale læringsformer
 • god muntlig og skriftlig framstillingsevne på et skandinavisk språk og engelsk. Søkere som ikke har et skandinavisk språk som morsmål, må dokumentere både muntlig og skriftlig kompetanse.

Det er en fordel at du har

 • ledererfaring fra grunn- og/eller videregående skole
 • erfaring med undervisning og veiledning fra universitet/høyskole

Dokumentert pedagogisk utdanning og erfaring vektlegges. Har du ikke relevant praktisk-pedagogisk kompetanse, må du forplikte deg til å gjennomføre universitetets program for pedagogisk basiskompetanse (15 studiepoeng) innen to år.

Generelle kriterier for tilsetting i undervisnings- og forskerstilling fremgår av Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger.

OsloMet gjennomfører prøving av pedagogiske kvalifikasjoner i forbindelse med intervju.

Ved vurdering og rangering av kvalifiserte søkere vil det bli lagt vekt på:

 • å kunne lede forsknings- og utviklingsaktiviteter i ledelse innen utdanningssektoren
 • å kunne skape gode samarbeidsrelasjoner
 • å være kollektivt orientert med fokus på utvikling og kvalitet
 • å være pålitelig og selvstendig
 • å takle høyt og variert arbeidspress

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det.

Søknadsprosess:

Som søker vil du bli vurdert av et sakkyndig utvalg. Innen søknadsfristen må du sammen med søknaden laste opp følgende dokumenter:

 • CV, attester og alle sider av vitnemål
 • liste over vitenskapelig arbeider
 • inntil 10 vitenskapelige arbeider, inklusive ph.d.-avhandlingen

Du må laste opp alle disse dokumentene. Dokumentene må være på engelsk eller et skandinavisk språk. Oversettelser må være autorisert, og du må påregne å fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse.

Vi tilbyr deg:

 • muligheter for faglig utvikling
 • en arbeidsplass i utvikling
 • låne- og pensjonsbetingelser i Statens pensjonskasse
 • gode velferdsordninger

Andre opplysninger:

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ, tittel og stillingskode. For førsteamanuensis kode 1011 fra kr 524 200,- til kr 682 200 per år. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.  

Vil du søke på stillingen må du søke elektronisk ved å benytte knappen nederst på siden ”logg inn og søk stillingen”.

OsloMet har implementert Charter & Code og er sertifisert av EU kommisjonen til HR Excellence in Research (HRS4R).

OsloMet deltar i EU nettverket for mobilitet av forskere Euraxess.

Ansettelsestype Tillsvidareanställning
Arbeidstid Heltid
Antall ledige stillinger 1
Arbeidsomfang 100
Sted Oslo
Fylke Oslo
Land Norge
Referansenummer 18/09654
Kontakt
 • Janne Herseth, studieleder, 67 23 70 85
 • Marit Aas, professor, 411 26 728
Publisert 30.10.2018
Søknadsfrist 20.11.2018

Tillbaka till lediga jobb