Fakultet for teknologi, kunst og design (TKD), Institutt for informasjonsteknologi

OsloMet - storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet har studiesteder i Pilestredet, på Kjeller og i Sandvika. OsloMet er et attraktivt studie- og arbeidssted og en aktiv del av storbyregionens samfunns-, arbeids- og kulturliv. 

Fakultetet tilbyr høyere utdanning innen tekniske fag, kunstfag og designfag, og har forsknings- og utviklingsaktiviteter innen disse fagfeltene. Fakultet for teknologi, kunst og design (TKD) har om lag 3 000 studenter og om lag 280 ansatte, og holder til i Pilestredet i Oslo sentrum og på Kjeller utenfor Lillestrøm.

Instituttet tilbyr bachelor- og masterstudium i datafag, kvalifiserende studier til ingeniørutdanning, internasjonalt semester og videreutdanningsstudium, og har forsknings- og utviklingsaktiviteter. Instituttet har om lag 40 ansatte og om lag 475 studenter.

Les mer om instituttet http://www.hioa.no/Om-HiOA/Fakultet-for-teknologi-kunst-og-design-TKD/Institutt-for-informasjonsteknologi

Stillingen innebærer undervisning i teknologiledelse på tvers av ingeniørutdanningene.

Dine arbeidsoppgaver vil i hovedsak være

 • undervisning i innovasjon, entreprenørskap og teknologiledelse for ingeniørstudenter
 • veilede studenter og rette oppgaver innen forretningsforståelse
 • bidra til utvikling av kurset og undervisningsopplegget
 • faglig-administrative oppgaver.

Vi søker deg som

 • har erfaring og undervisningskompetanse i innovasjon og entreprenørskap
 • behersker norsk, eller et skandinavisk språk, som arbeidsspråk
 • har interesse for undervisning
 • har god formidlingsevne, både muntlig og skriftlig
 • innehar evne til å bruke moderne digitale verktøy som støtte til undervisning og veiledning
 • har en fremoverlent holdning, er positiv og løsningsorientert.

Kompetanse innen, markedsføring, bedriftsøkonomi, ledelse, strategi og organisering vil telle positivt, men er ikke påkrevd. Det er en fordel om du har kjennskap til teknologi- eller ingeniørfaglige emne(r), men er ikke påkrevd. Vi vektlegger dokumentert pedagogisk utdanning og erfaring.

Generelle kriterier for tilsetting i stilling som universitetslektor fremgår av https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2006-02-09-129, se forskriften.

OsloMet gjennomfører prøving av pedagogiske kvalifikasjoner i forbindelse med intervju.

 Det er en fordel at du

 • har gode samarbeidsevner på tvers av fag og arbeidsoppgaver, samt er i stand til å arbeide selvstendig og ta egne initiativ
 • har gode engelskferdigheter, både skriftlig og muntlig
 • er bidragsyter til et godt arbeidsmiljø

Generelle kriterier for tilsetting i undervisnings- og forskerstilling fremgår av Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger.

Søknad

Innen søknadsfristen må du sammen med søknaden laste opp følgende dokumenter:

 • CV, attester og alle sider av vitnemål

Du må laste opp alle disse dokumentene. Dokumentene må være på engelsk eller et skandinavisk språk. Oversettelser må være autorisert. Du må fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse.

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. 

Vi kan tilby deg

 • Norges tredje største og mest urbane universitet
 • mulighet til å være med å møte fremtidens ingeniører og å jobbe med å identifisere fremtidens gründere
 • arbeid med unge mennesker og spennende forretningsplaner
 • pensjonsbetingelser i https://www.spk.no/

Andre opplysninger

Ønsker du nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte:

 • Studieleder Tulpesh Patel +4767235082, mobil 95045890.
 • Professor Tale Skjølsvik +4767238684, mobil 95856409.

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ. Stillingstittel: Universitetslektor, stillingskode: 1009, årslønn NOK 449.400 – 586.500. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

Vil du søke på stillingen må du søke elektronisk ved å benytte knappen nederst på siden ”logg inn og søk stillingen”.

Søknadsfrist: 20.11.18

Ref:              18/10806

OsloMet har implementert Charter & Code og er sertifisert av EU kommisjonen til

HR Excellence in Research (HRS4R).

 

Ansettelsestype Visstidsanställning (kortare än 10 dagar)
Arbeidstid Heltid
Antall ledige stillinger 1
Arbeidsomfang 100 %
Sted Oslo
Fylke Oslo
Land Norge
Referansenummer 18/10806
Publisert 29.10.2018
Søknadsfrist 21.11.2018

Tillbaka till lediga jobb