OsloMet - storbyuniversitetet

OsloMet - storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet har studiesteder i Pilestredet, på Kjeller og i Sandvika. OsloMet er et attraktivt studie- og arbeidssted og en aktiv del av storbyregionens samfunns-, arbeids- og kulturliv. 

Senter for velferds- og arbeidslivsforskning (SVA) ved OsloMet - storbyuniversitetet består av Arbeidsforskningsinstituttet (AFI), Velferdsforskningsinstituttet NOVA, By- og regionforskningsinstituttet NIBR og Forbruksforskningsinstituttet SIFO.

Forskning - kunnskap - handling - for et bedre arbeidsliv

Arbeidsforskningsinstituttet driver handlingsrettet arbeidslivsforskning på bedriftsutvikling og innovasjon; iverksetting av offentlig politikk; organisering, styring og ledelse av offentlig forvaltning og tjenesteyting; evaluering av tiltak, arbeidsmiljø; arbeids- og velferdspolitikk med vekt på integrering og likestilling. AFI er tverrfaglig og har forskere med ulik bakgrunn, for eksempel fra sosiolog, statsvitenskap, økonomi, sosialantropologi, historie og filosofi.

AFI er et oppdragsforskningsinstitutt hvor prosjektene finansieres fra Norges forskningsråds programmer, EU, departementer og direktorater, kommuner, arbeidslivets organisasjoner, organisasjoner i helse- og velferdsfeltet og private bedrifter.

AFI har en økende oppdragsportefølje. Vi søker kandidater som ønsker å jobbe i et oppdragsforskningsmiljø og som har relevant forskningskompetanse.

Arbeidsområder

 Vi legger vekt på interesse, kompetanse og erfaring på ett eller flere av følgende områder:

 • arbeidsinkludering, tilknytning til arbeid og ansettelsesformer, mangfold, mobilisering, arbeidsmiljø og sosial og økonomisk marginalisering
 • styring, ledelse og organisering av velferdstjenester (arbeid, helse, utdanning, sosialtjenester)
 • partsforhold, arbeidslivspolitikk, arbeidsvilkår, og regulering av arbeidslivet
 • organisasjonsutvikling, ledelse, endring, utviklingsprosesser, innovasjon og kreative prosesser
 • metoder og rammeverk for medvirkning og deltakelse
 • evaluerings- og effektforskning, inkludert prosessevalueringer og RCT studier
 • politisk-, økonomisk -, eller arbeidslivshistorie
 • juridisk kompetanse innen arbeidsrett

 

Arbeidsoppgaver og forventninger

Du ansettes i en fast heltidsstilling som forsker II (stillingskode 1109). Søkere som er i avslutningsfase av doktorgrads-/PhD-løp kan også søke, og vil i så fall ansettes som forsker III (stillingskode 1108).

Kvalifikasjonskrav

 • doktorgrad eller tilsvarende, med relevans for instituttet

Vi vektlegger

Du vil sammen med andre arbeide med forskningsoppdrag og akkvisisjon (søknadsarbeid). Vi har en forventning om at du bidrar både til instituttets vitenskapelige aktiviteter (publisering, internasjonalisering og utvikling av faglige satsningsområder) og instituttets økonomiske inntjening. Du må like å jobbe i et tverrfaglig miljø og du må også kunne samarbeide i prosjekter med forskere og forskningsgrupper ved OsloMet, ved eksterne nasjonale og internasjonale forskningsmiljøer.  

Vi legger vekt på:

 • forskningserfaring- og publisering på ett eller flere av ovennevnte tema
 • brede metode-kunnskaper, verktøy og metodeutvikling
 • erfaring med aksjonsforskningsbaserte metoder
 • pedagogiske kvalifikasjoner og erfaring med undervisning i UH-sektoren
 • evne til å generere forskningsprosjekter
 • meget god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk
 • personlig egnethet

Kandidater som ikke behersker norsk ved tiltredelse må kvalifisere seg for dette innen 2 år etter tiltredelse.

Vi kan tilby:

 • spennende og utfordrende oppgaver
 • et mangfoldig fag- og arbeidsmiljø
 • gode muligheter for faglig utvikling
 • medlemskap i Statens pensjonskasse

Andre opplysninger

Stillingene lønnes etter Statens lønnsregulativ, i stillingskode 1109 (p.t. tilsvarende NOK 524 200-NOK 682 200) eller stillingskode 1108 (p.t. tilsvarende NOK 449 400- NOK 586 500). For spesielt kvalifisert søker kan høyere lønn vurderes.

Søknad, sakkyndig vurdering

Innen søknadsfristen må du sammen med søknaden laste opp følgende dokumenter og informasjon:

 • CV, inkludert liste over publikasjoner og prosjekter
 • Relevante vitnemål, karakterutskrifter og attester
 • 4-5 publikasjoner fra de siste 5 år (evt. inkludert ditt doktorgradsarbeid)
 • 3 referanser, med informasjon om navn, telefonnummer og relasjon til deg

Søknader vil bli vurdert av et sakkyndig utvalg. Ufullstendige søknader vil ikke bli vurdert.

Har du dokumenter som ikke kan lastes opp elektronisk, kontakt christina.lindskog@oslomet.no, mobil 98872442

Dokumentene må være på et skandinavisk språk eller engelsk. Oversettelser må være autorisert. Du må fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse.

For nærmere informasjon om stillingen, kontakt:

Elisabeth Nørgaard, instituttdirektør, mobil 90074612

OsloMet ønsker at våre medarbeidere i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere med innvandrerbakgrunn eller redusert funksjonsevne til å søke stillingen. OsloMet er en IA-bedrift, og forespørsler om tilretteleggingsmuligheter kan rettes til kontaktpersonene i denne annonsen.

Ansettelsestype Tillsvidareanställning
Arbeidstid Heltid
Arbeidsomfang 100
Sted Stensberggata 26
Fylke Oslo
Land Norge
Referansenummer 18/10896
Kontakt
 • Elisabeth Nørgaard, instituttdirektør, 90074612
Publisert 06.11.2018
Søknadsfrist 04.12.2018

Tillbaka till lediga jobb