Fakultet for helsevitenskap (HV), Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid

OsloMet - storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet har studiesteder i Pilestredet, på Kjeller og i Sandvika. OsloMet er et attraktivt studie- og arbeidssted og en aktiv del av storbyregionens samfunns-, arbeids- og kulturliv. 

Fakultet for helsevitenskap tilbyr høyere utdanning innen helsefag og har også forsknings- og utviklingsaktiviteter innen fagområdet.

Instituttet er tilknyttet Fakultet for helsevitenskap og har omlag 3000 studenter og 250 tilsatte. Instituttet har virksomhet på Kjeller, i Pilestredet og i Sandvika.

Ved Fakultet for helsevitenskap, Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid, er det ledig en fast stilling som førsteamanuensis/førstelektor, knyttet til prehospitalt arbeid – paramedic. Tiltredelse er snarest, men senest innen 1.8.2019.

Dersom det ikke melder seg kvalifiserte søkere med førstestillingskompetanse kan det bli aktuelt å ansette i midlertidig stilling som universitetslektor med krav om kvalifisering til førstestillingsnivå innen tre år.

Det er utstrakt forskningsaktivitet på instituttet og flere forskergrupper er etablert. Fakultet for helsevitenskap har to ph.d.-programmer.

Dine arbeidsoppgaver vil i hovedsak være

 • undervise og veilede studenter i kliniske studier og ved simulerings- og ferdighetsenheten (SF-enheten)
 • FoU-aktivitet, publisere og formidle forskningsresultater relevant innen prehospitalt arbeid (gjelder ikke stilling som universitetslektor)
 • videreutvikle, planlegge, gjennomføre og evaluere emner i studiet
 • sensur og utvikling av vurderingsformer 

 

Vi søker deg som har

 • relevant helsefaglig utdanning, fortrinnsvis på p.hd. -nivå
 • dokumentert paramedic-utdanning
 • teoretisk og praktisk erfaring knyttet til prehospitale tjenester
 • relevant klinisk erfaring
 • god muntlig og skriftlig fremstillings- og formidlingsevne på et skandinavisk språk og engelsk

Ved manglende norsk/skandinavisk språkkompetanse gis tilbud om opplæring for å kunne utføre arbeidsoppgavene tillagt stillingen og/eller arbeidsområdet. Du må kunne vise til norskferdigheter minimum tilsvarende nivå B2 innen 3 år fra ansettelsestidspunktet.

 

Det er en fordel at du har

 • erfaring med undervisning/veiledning på høgskole/universitetsnivå
 • erfaring med FoU og publiseringsaktivitet innen utdanningens fagområder
 • erfaring med digitale læringsplattformer og metoder


Dokumentert pedagogisk utdanning og erfaring vektlegges. Har du ikke relevant praktisk-pedagogisk kompetanse, må du forplikte deg til å gjennomføre universitetets program for pedagogisk basiskompetanse (15 studiepoeng) innen to år.

OsloMet gjennomfører prøving av pedagogiske kvalifikasjoner i forbindelse med intervju.

Generelle kriterier for tilsetting i undervisnings- og forskerstilling fremgår av Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger

 

Vi ønsker deg som

 • har evne til å motivere og inspirere
 • kommuniserer åpent og tydelig
 • har evne til å arbeide selvstendig og i team innenfor gitte arbeidsområder
 • har god systemforståelse og er løsningsorientert
 • har gjennomføringsevne og endringsvilje

 

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det.

 

Sakkyndig vurdering

Som søker vil du bli vurdert av et sakkyndig utvalg. Innen søknadsfristen må du sammen med søknaden laste opp følgende dokumenter:

 • CV, attester og alle sider av vitnemål
 • liste over vitenskapelig arbeider
 • inntil 10 vitenskapelige arbeider, inklusive ph.d.-avhandlingen din.

 

Du må laste opp alle disse dokumentene. Dokumentene må være på engelsk eller et skandinavisk språk. Oversettelser må være autorisert. Du må fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse.

Har du dokumenter som ikke kan lastes opp elektronisk, kontakt seniorrådgiver Liza Sandell, lisand@oslomet.no

 

Vi kan tilby deg

 • Norges tredje største og mest urbane universitet
 • mulighet for å delta i utviklingen av et nytt studie i et entusiastisk og inspirerende utdannings- og forskningsmiljø
 • gode låne- og pensjonsbetingelser i Statens pensjonskasse
 • gode velferdsordninger og et rikt tilbud av aktiviteter innen sport og kultur
 • fleksibel arbeidstid 

 

Andre opplysninger

Ønsker du nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte:

 • Studieleder Anders Kildal, tlf.: 67235393, epost: andkil@oslomet.no

For spørsmål av administrativ karakter, kontakt seniorrådgiver Liza Sandell, lisand@oslomet.no

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ: 1011 førsteamanuensis/1198 førstelektor kr. 517 700 – 650 200, eller 1008 universitetslektor kr. 436 900,- til kr 579 300. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

Vil du søke på stillingen må du søke elektronisk ved å benytte knappen nederst på siden ”logg inn og søk stillingen”.

Søknadsfrist: 19.11.2018
Ref: 18/10630

OsloMet har implementert Charter & Code og er sertifisert av EU kommisjonen til HR Excellence in Research (HRS4R).

 OsloMet deltar i EU nettverket for mobilitet av forskere Euraxess

Ansettelsestype Tillsvidareanställning
Arbeidstid Heltid
Antall ledige stillinger 1
Arbeidsomfang 100%
Sted Oslo
Fylke Oslo
Land Norge
Referansenummer 18/10630
Kontakt
 • Anders Kildal, studieleder, 67 23 53 93
 • Liza Sandell, seniorrådgiver, 67 23 60 69
Publisert 26.10.2018
Søknadsfrist 20.11.2018

Tillbaka till lediga jobb