Fakultet for teknologi, kunst og design (TKD), Institutt for estetiske fag

OsloMet - storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet har studiesteder i Pilestredet, på Kjeller og i Sandvika. OsloMet er et attraktivt studie- og arbeidssted og en aktiv del av storbyregionens samfunns-, arbeids- og kulturliv. 

Fakultetet tilbyr høyere utdanning innen tekniske fag, kunstfag og designfag, og har forsknings- og utviklingsaktiviteter innen disse fagfeltene. Fakultet for teknologi, kunst og design (TKD) har om lag 3 000 studenter og om lag 280 ansatte, og holder til i Pilestredet i Oslo sentrum og på Kjeller utenfor Lillestrøm.

Er du kreativ og skapende og kan tenke deg å arbeide med formidling av kunstfag på ulike måter, for eksempel i skolen? Da kan en jobb innen estetiske fag være noe for deg.

Fakultet for teknologi, kunst og design, Institutt for estetiske fag søker ny medarbeider i 50 % stilling fra 1. januar 2019

Stillingen er knyttet til undervisning og veiledning i delemnet tre og metall i bachelorutdanningen i design, kunst og håndverk. Stillingen kan også bli tillagt veiledningsoppgaver knyttet til masterstudiet i tillegg til ansvar som teamkoordinator. Noe undervisning vil kunne være samlingsbasert på kveldstid og i helger.

Det er et stort fokus på forskning og utvikling ved fakultetet. Ved institutt for estetiske fag er det etablert flere forskergrupper med stor aktivitet. Det er ønskelig at den som ansettes tar aktiv del i utviklingen av FoU og undervisningen.

Arbeidsoppgavene vil i hovedsak være å

 • undervise og veilede i verkstedsarbeid i tre og metall innenfor design, kunst og håndverk
 • undervise i fagets egenart, læreplaner og skolepraksis, verksted og maskin
 • undervise i helse, miljø og sikkerhet
 • planlegge og gjennomføre undervisning og veilede studentene i praksis
 • bidra aktivt til FoU-aktivitet, publisere og formidle forskningsresultater
 • gjennomføre faglig administrativt arbeid i team
 • bidra til utvikling av instituttets faglig virksomhet

 Kvalifikasjonskrav

 • Du har ph.d. / kunstfaglig kompetanse på førstestillingsnivå i relevant fagområde
 • Du har erfaring med undervisning og formidling på bachelornivå og fra grunn- og/eller videregående skole
 • Du har kompetanse om fagområdets betydning for individ, yrkesliv og samfunn
 • Du har kjennskap til praksisfeltet og skikkethetsvurdering
 • Du har god muntlig og skriftlig formidlingsevne på et skandinavisk språk og engelsk
 • Det er en fordel med god didaktisk kompetanse og evne til praksisnær undervisning
 • Det er en fordel med erfaring fra bruk av IKT i undervisningssammenheng
 • Det er en fordel med dokumentert pedagogisk utdanning og erfaring

 Det blir lagt vekt på kjennskap til nyere lærerplanreformer og satsninger i skoleverket.

Dersom det ikke melder seg søkere med førstekompetanse vil vi åpne muligheten for ansettelse av søker på lavere nivå

 Generelle kriterier for ansettelse i stilling som hhv. førsteamanuensis og førstelektor fremgår av Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger.

OsloMet gjennomfører prøving av pedagogiske kvalifikasjoner i forbindelse med intervju.

Personlige egenskaper

 • Du engasjerer og motiverer studenter og kollegaer
 • Du kommuniserer godt og har gode samarbeidsevner
 • Du er positiv og inkluderende

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Sakkyndig vurdering

Som søker med førstekompetanse vil du bli vurdert av et sakkyndig utvalg. Innen søknadsfristen må du sammen med søknaden laste opp følgende dokumenter:

 • CV, attester og alle sider av vitnemål
 • liste over vitenskapelig arbeider
 • inntil 10 vitenskapelige arbeider, ev. inklusive ph.d.-avhandlingen.

Du må laste opp alle disse dokumentene. Dokumentene må være på engelsk eller et skandinavisk språk. Oversettelser må være autorisert. Du må fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet storbyuniversitetet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse.

Har du dokumenter som ikke kan lastes opp elektronisk, kontakt marianne.holm-jensen@oslomet.no

Vi kan tilby

 • Norges tredje største og mest urbane universitet
 • et spennende arbeidsmiljø i en praktisk og estetisk kontekst
 • opplevelser i form av utviklingsprosjekter, mote-, kunstutstillinger og teaterforestillinger
 • låne- og pensjonsbetingelser i Statens pensjonskasse
 • fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger

Andre opplysninger

Ønsker du nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte:

 • Studieleder Liv Klakegg Dahlin, telefon 67 23 87 73
 • Instituttleder Eirin Sæther, telefon 67 23 63 18

 Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ: 1011 førsteamanuensis / 1198 førstelektor: lønn kr. 524.200,- - 682.200,- pr. år / 1009 Universitetslektor: lønn kr. 449.400 – 586.500 pr. år. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

Vil du søke stillingen må du søke elektronisk ved å benytte knappen nederst på siden ”logg inn og søk stillingen”.

 

Ansettelsestype Tillsvidareanställning
Arbeidstid Deltid
Antall ledige stillinger 1
Arbeidsomfang 50%
Sted Oslo
Fylke Oslo
Land Norge
Referansenummer 18/09651
Publisert 17.10.2018
Søknadsfrist 11.11.2018

Tillbaka till lediga jobb