Fakultet for samfunnsvitenskap (SAM), Institutt for sosialfag

OsloMet –  storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.

Fakultet for samfunnsvitenskap tilbyr utdanninger på alle gradsnivåer, samt årsstudier, videreutdanninger og oppdragsundervisning. Fakultetet har et aktivt forskningsmiljø. Det er om lag 280 tilsatte og rundt 4200 studenter knyttet til fakultetet, som holder til i Pilestredet i Oslo sentrum.

Institutt for sosialfag har rundt 90 medarbeidere og ca. 1250 studenter og er lokalisert sentralt i Oslo. Det representerer det største fagmiljøet i Norge innen det sosialfaglige feltet.

Det er ledig en treårig stipendiatstilling innen barnevern ved Institutt for sosialfag. Stipendiatstillingen er knyttet til doktorgradsprogrammet i sosialt arbeid og sosialpolitikk. Stipendiaten som ansettes vil delta i en relevant forskningsgruppe.

Forskningsområde

Ditt Ph.d.-prosjekt skal utformes enten innenfor tematikken «samvær mellom foreldre og barn under offentlig omsorg» eller tematikken «fosterhjem».

Innenfor området «samvær mellom foreldre og barn under offentlig omsorg» kan følgende tema være relevante:

 • beslutninger knyttet til samvær
 • betydning av samvær med foreldre og søsken
 • betydning og konsekvenser av uregulert kontakt gjennom sosiale medier 

Innenfor området «fosterhjem» kan følgende tema være relevante:

 • forholdet mellom det offentlige og private
 • rammebetingelser for fosterhjemmene
 • fosterhjemmenes behov i møte med utfordrende barn

Kvalifikasjoner og vilkår

Du må ha:

 • utdanning på hovedfags- eller mastergradsnivå (120 studiepoeng) eller tilsvarende innen sosialfag eller samfunnsvitenskap
 • god skriftlig og muntlig fremstillingsevne i et skandinavisk språk og på engelsk
 • gode analytiske ferdigheter 
 • evne til å arbeide selvstendig og målrettet
 • faglig engasjement

 Det er fordel at du har: 

 • relevant erfaring fra forsknings- og utviklingsarbeid
 • relevant praksiserfaring fra en eller flere velferdstjenester

 Vilkår:

 • opptak til doktorgradsprogram i sosialt arbeid og sosialpolitikk er et vilkår for tiltredelse i stilling som stipendiat.
 • Hovedveileder må være ansatt på Institutt for sosialfag
 • endelig plan for forskerutdanning skal være godkjent og avtalefestet senest 3 måneder etter tiltredelse.

Søkeren skal sende inn fullstendig prosjektbeskrivelse med søknaden. Prosjektet må forholde seg til den faglige innretningen for doktorgradsprogrammet i sosialt arbeid og sosialpolitikk. En komparativ tilnærming kan være en fordel.

Prosjektbeskrivelsen skal være på maks 10 sider og skrives på norsk eller engelsk, og skal inneholde:

 • problemstilling(er), teoretisk forankring og metode
 • beskrivelse av kunnskapsbehov og avhandlingens bidrag til forskningen i feltet
 • datamateriale, innsamling av data, analyse plan for gjennomføring av doktorgradsstudiet, inkludert tidsplan og hvilke artikler som er planlagt
 • eventuelt planlagt opphold ved en relevant utenlandske universitet
 • referanseliste 

I vurderingen av søkere vil det bli lagt vekt på grunnleggende kvalifikasjoner og innsendt prosjektbeskrivelse. Masteroppgaven og prosjektbeskrivelsen må være på et faglig nivå som gjør det sannsynlig at prosjektet vil føre frem til doktorgrad innen en treårsperiode.

Sakkyndig utvalg

Som søker vil du bli vurdert av et sakkyndig utvalg. Innen søknadsfristen må du sammen med søknaden laste opp følgende dokumenter:

 • CV, vitnemål og eventuelle attester
 • prosjektbeskrivelse (maks 10 sider inkl. referanseliste)
 • hovedoppgave eller masteroppgave
 • eventuelle andre vitenskapelige arbeider
 • liste over eventuelle publikasjoner og presentasjoner ved internasjonale seminarer/konferanser

Søknad uten de ovenfornevnte vedlegg vil ikke bli vurdert.

Vitnemål, attester og publikasjoner må være på engelsk eller et skandinavisk språk. Oversettelser må være autorisert. Du må fremvise originaler ved et eventuelt intervju.OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse.

Vi tilbyr deg:

 • muligheter for faglig utvikling i et stort og inspirerende fag- og forskningsmiljø
 • deltagelse i en eller flere av instituttets forskningsgrupper.
 • et hyggelig stipendiatmiljø
 • låne- og pensjonsbetingelser i Statens pensjonskasse
 • gode velferdsordninger

 Nærmere opplysninger:

 • Instituttleder Nicole Hennum, tlf: 938 91 096
 • Leder for Ph.D. programmet i sosialt arbeid og sosialpolitikk, Amy Østertun Geirdal, tlf: 481 96 620

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ, stillingskode 1017, stipendiat. Årslønn: 449 400.

Har du dokumenter som ikke kan lastes opp elektronisk, kontakt torevo@oslomet.no .

OsloMet har implementert Charter & Code og er sertifisert av EU kommisjonen til HR Excellence in Research (HRS4R).

Ansettelsestype Visstidsanställning (kortare än 10 dagar)
Arbeidstid Heltid
Antall ledige stillinger 1
Arbeidsomfang 100%
Sted Oslo
Fylke Oslo
Land Norge
Referansenummer 18/10152
Kontakt
 • Instituttleder Nicole M.J. Hennum, 93891096
 • Leder for ph.d. Amy Østertun Geirdal, 481 96 620
Publisert 11.10.2018
Søknadsfrist 02.12.2018

Tillbaka till lediga jobb