Fakultet for teknologi, kunst og design (TKD), Institutt for estetiske fag

OsloMet - storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet har studiesteder i Pilestredet, på Kjeller og i Sandvika. OsloMet er et attraktivt studie- og arbeidssted og en aktiv del av storbyregionens samfunns-, arbeids- og kulturliv. 

Fakultetet tilbyr høyere utdanning innen tekniske fag, kunstfag og designfag, og har forsknings- og utviklingsaktiviteter innen disse fagfeltene. Fakultet for teknologi, kunst og design (TKD) har om lag 3 000 studenter og om lag 280 ansatte, og holder til i Pilestredet i Oslo sentrum og på Kjeller utenfor Lillestrøm.

Er du kreativ og skapende og kan tenke deg å arbeide med formidling av kunstfag på ulike måter, for eksempel i skolen? Da kan en jobb innen estetiske fag være noe for deg.

Fakultet for teknologi, kunst og design, Institutt for estetiske fag søker ny medarbeider i 50% stilling fra 1.januar 2019.

Stillingen er knyttet til undervisning og veiledning på masterutdanningen i estetiske fag.

Fagmiljøet har en nasjonalt ledende posisjon innen lærerutdanning i design, kunst og håndverk. Gjennom deltakelse i nettverk og arrangering av forskningskonferanser har dette fagmiljøet også markert seg internasjonalt.

Stillingen kan bli tillagt undervisnings- og veiledningsoppgaver i Faglærerutdanningen i design, kunst og håndverk eller Praktisk, pedagogisk utdanning (PPU) i design, kunst og håndverk og ansvar som teamkoordinator.

Det er et stort fokus på forskning og utvikling ved fakultetet. Ved institutt for estetiske fag er det etablert flere forskergruper med stor aktivitet. Det forventes at den som ansettes forsker, publiserer og tar del i utviklingen av fagdidaktisk forskning og utvikling.

 Dine arbeidsoppgaver vil i hovedsak være å  

 • undervise og veilede studenter på alle nivå i utdanningen
 • delta i forskningsvirksomhet og utvikling av undervisning på instituttet
 • delta i forskergrupper ved instituttet og arbeide med å søke om eksterne forskningsmidler

Vi søker deg som har

 • doktorgrad innen design, kunst og håndverk med fagdidaktisk fokus
 • høy kompetanse innen fagområdets historiske utvikling og betydning for individ, yrkesliv og samfunn
 • kunnskap om læreplanutvikling og fagfeltets betydning i et samfunnsetisk og bærekraftig framtidsperspektiv
 • erfaring med undervisning og veiledning fra grunn- og/eller videregående skole, gjerne også erfaring fra undervisning ved høgskole og/eller universitet
 • evne til å variere undervisningsmetoder, inkludert IKT
 • meget god muntlig og skriftlig formidlingsevne på ett skandinavisk språk og engelsk

Det blir lagt stor vekt på at den som ansettes har fagdidaktisk forskerkompetanse og praksis fra grunn- og/eller videregående opplæring og kjennskap til satsninger i skoleverket.

Det blir også lagt vekt på undervisnings- og veiledningserfaring fra høgere utdanning

Generelle kriterier for ansettelse i stilling som hhv. førsteamanuensis og professor fremgår av Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger.

OsloMet gjennomfører prøving av pedagogiske kvalifikasjoner i forbindelse med intervju.

 Ønskede egenskaper

 • evne til å motivere og inspirere studenter og kollegaer
 • faglig engasjert og initiativrik
 • evne til å lytte og å være åpen for endringer

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region, og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det.

Sakkyndig vurdering

Som søker vil du bli vurdert av et sakkyndig utvalg. Innen søknadsfristen må du sammen med søknaden laste opp følgende dokumenter:

 • CV, attester og alle sider av vitnemål
 • liste over vitenskapelig arbeider
 • inntil 10 vitenskapelige arbeider som du ønsker vurdert, inklusive ph.d.-avhandlingen din

Du må laste opp alle disse dokumentene. Dokumentene må være på engelsk eller et skandinavisk språk. Oversettelser må være autorisert. Du må fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som søker skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse.

Har du dokumenter som ikke kan lastes opp elektronisk, kontakt merianne.holm-jensen@oslomet.no

Vi kan tilby deg

 • Norges tredje største og mest urbane universitet et spennende arbeidsmiljø blant høyt kvalifiserte kollegaer en arbeidsplass i utvikling
 • låne- og pensjonsbetingelser i Statens pensjonskasse
 • fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger

 Andre opplysninger

Ønsker du nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte:

 • Studieleder Liv Klakegg Dahlin, telefon 047 67238773
 • Instituttleder Eirin Sæther, telefon 047 67236318

 Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ: 1011 førsteamanuensis lønn 524.200,- - 682.200,- pr. år / 1013 professor lønn kr 695 500 – 893 900 pr. år For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

 Vil du søke på stillingen må du søke elektronisk ved å benytte knappen nederst på siden.

Ansettelsestype Tillsvidareanställning
Arbeidstid Deltid
Antall ledige stillinger 1
Arbeidsomfang 50%
Sted Oslo
Fylke Oslo
Land Norge
Referansenummer 18/08808
Kontakt
 • Liv Klakegg Dahlin, studieleder, 67 23 87 73
 • Eirin Sæther, instituttleder, 67 23 63 18
Publisert 01.10.2018
Søknadsfrist 28.10.2018

Tillbaka till lediga jobb