Fakultet for teknologi, kunst og design (TKD), Institutt for estetiske fag

OsloMet - storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet har studiesteder i Pilestredet, på Kjeller og i Sandvika. OsloMet er et attraktivt studie- og arbeidssted og en aktiv del av storbyregionens samfunns-, arbeids- og kulturliv. 

Fakultetet tilbyr høyere utdanning innen tekniske fag, kunstfag og designfag, og har forsknings- og utviklingsaktiviteter innen disse fagfeltene. Fakultet for teknologi, kunst og design (TKD) har om lag 3 000 studenter og om lag 280 ansatte, og holder til i Pilestredet i Oslo sentrum og på Kjeller utenfor Lillestrøm.

Er du kreativ og skapende og kan tenke deg å arbeide med formidling av kunstfag på ulike måter, for eksempel i skolen? Da kan en jobb innen estetiske fag være noe for deg.

Fakultet for teknologi, kunst og design, Institutt for estetiske fag søker ny medarbeider i 100% stilling fra 1. januar 2019

Stillingen er knyttet til undervisning og veiledning i designdidaktikk innenfor bærekraft, material- og miljølære på bachelor og masternivå i våre utdanningsprogram, med hovedvekt på faglærerutdanning i design, kunst og håndverk, praktisk-pedagogisk utdanning og kunst og designstudiet.

 Stillingen kan også bli tillagt veiledningsoppgaver knyttet til praksis og ansvar som teamkoordinator.

 Det er et stort fokus på forskning og utvikling ved fakultetet. Ved institutt for estetiske fag er det etablert flere forskergrupper med stor aktivitet. Det forventes at den som ansettes forsker, publiserer og tar del i utviklingen av fagdidaktisk forskning og utvikling.

 Dine arbeidsoppgaver vil i hovedsak være å

 • undervise og veilede i didaktiske og faglige problemstillinger for bærekraft i design-, kunst- og håndverksprosesser og formidling av disse til barn og ungdom
 • undervise og veilede i didaktiske og faglige problemstillinger i material- og miljølære. Herunder praktisk og teoretisk kunnskap innen materialers oppbygning, egenskaper og bearbeidingsmuligheter i håndverksprosesser
 • følge opp studenter og veilede de i praksis
 • gjennomføre faglig administrativt arbeid i team
 • delta og bidra i forskningsvirksomhet og utvikling av undervisning på instituttet
 • delta i forskergrupper ved instituttet og arbeidet med å søke eksterne forskningsmidler

 Vi søker deg som har

 • ph.d./førstekompetanse innen designdidaktikk for bærekraft, og innen design, kunst- og håndverksfagets relevans i et samfunnsetisk og bærekraftig fremtidsperspektiv.
 • mastergrad i design, kunst og håndverk
 • erfaring fra forskning og forskningspublisering
 • kunnskap om læreplaner og relevant fagteori i skapende prosesser
 • undervisningserfaring innen materialbearbeiding i design- kunst- og håndverksprosesser fra skoler og universitet samt andre deler av samfunnet
 • gode muntlige og skriftlige formidlingsevne på engelsk og ett skandinavisk språk.

 Praksiserfaring fra undervisning i grunn- og videregående skole og undervisning og veiledning i høgskole/universitet er ønskelig.

 Du bør ha

 • dokumentert pedagogisk utdanning og erfaring.

 Har du ikke relevant praktisk-pedagogisk kompetanse, må du forplikte deg til å gjennomføre universitetets program for pedagogisk basiskompetanse (15 studiepoeng) innen to år.

 Generelle kriterier for ansettelse i stilling som hhv. førsteamanuensis og professor fremgår av Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger.

OsloMet gjennomfører prøving av pedagogiske kvalifikasjoner i forbindelse med intervju.

 Ønskede egenskaper

 • evne til motivere og inspirere studenter og kollegaer
 • evne til bidra i forsknings- og utviklingsarbeid på instituttet
 • evne til å lytte og å være åpen for endringer

 Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region, og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det.

Sakkyndig vurdering

Som søker vil du bli vurdert av et sakkyndig utvalg. Innen søknadsfristen må du sammen med søknaden laste opp følgende dokumenter:

 • CV, attester og alle sider av vitnemål
 • liste over vitenskapelig arbeider
 • inntil 10 vitenskapelige arbeider, inklusive ph.d.-avhandlingen din.

 Du må laste opp alle disse dokumentene. Dokumentene må være på engelsk eller et skandinavisk språk. Oversettelser må være autorisert. Du må fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse.

 Har du dokumenter som ikke kan lastes opp elektronisk, kontakt merianne.holm-jensen@oslomet.no

 Vi kan tilby deg

 • Norges tredje største og mest urbane universitet 
 • et spennende arbeidsmiljø blant høyt kvalifiserte kollegaer
 • en arbeidsplass i utvikling 
 • låne- og pensjonsbetingelser i Statens pensjonskasse
 • fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger

 Andre opplysninger

Ønsker du nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte:

 • Studieleder Liv Klakegg Dahlin, telefon 67 23 87 73
 • Instituttleder Eirin Sæther, telefon 67 23 63 18

 Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ: 1013 professor: kr. 695.500 – 893.900/ 1011 førsteamanuensis og 1198 førstelektor: kr. 524.200,- - 682.200,- pr. år. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

 Vil du søke på stillingen må du søke elektronisk ved å benytte knappen nederst på siden ”logg inn og søk stillingen”.

OsloMet har implementert Charter & Code og er sertifisert av EU kommisjonen til

HR Excellence in Research (HRS4R).

 OsloMet deltar i EU nettverket for mobilitet av forskere Euraxess


Ansettelsestype Tillsvidareanställning
Arbeidstid Heltid
Antall ledige stillinger 1
Arbeidsomfang 100%
Sted Oslo
Fylke Oslo
Land Norge
Referansenummer 18/08957
Kontakt
 • Studieleder Liv Klakegg Dahlin, 67238773
 • Instituttleder Eirin Sæther, 67 23 63 18
Publisert 28.09.2018
Søknadsfrist 21.10.2018

Tillbaka till lediga jobb