Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI), Institutt for barnehagelærerutdanning (BLU)

OsloMet - storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet har studiesteder i Pilestredet, på Kjeller og i Sandvika. OsloMet er et attraktivt studie- og arbeidssted og en aktiv del av storbyregionens samfunns-, arbeids- og kulturliv. 

Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI) har ca. 550 ansatte og 7000 studenter, og holder til i Oslo og Akershus. Fakultetet består av fire institutter og Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO).

Fakultetet utdanner fremtidens lærere fra barnehage til og med videregående skole, i nært samarbeid med praksisfeltet. I tillegg tilbyr fakultetet utviklingsstudier og utdanning i tegnspråk og tolking. Mangfold er en kjerneverdi for fakultetets virksomhet. Forsknings- og utviklingsarbeidet er profesjonsrettet, praksisnært og internasjonalt orientert.


En barnehagelærers viktigste kompetanse og oppgave er å kunne legge til rette for og lede pedagogisk arbeid med små barn. Barnehagelæreren skal i tillegg være leder og samarbeidspartner for sine kolleger i barnehagen og med foreldre og fagpersoner. Instituttet har ca. 115 tilsatte og 2000 studenter.

Vil du være med å utdanne morgendagens kreative og skapende barnehagelærere? 

Har du genuin interesse for undervisning og formidling? Vil du dele av din erfaring og faglige interesser med studenter? Ønsker du å få muligheter til å utvikle din kompetanse, utvikle undervisningens innhold og læringsformer på barnehagelærerutdanningen? Har du interesse og erfaring med digitale undervisningsformer og vil bidra med forskning og utviklingsarbeid?  

Vi søker deg som vil jobbe med tverrfaglig og tverrprofesjonelt samarbeid, som er ambisiøs på studentenes vegne og som er nysgjerrig og interessert i kollegaers arbeid. Vi verdsetter erfaring med, og interesse for å videreutvikle digitale læringsressurser.  

Institutt for barnehagelærerutdanning søker 2 nye medarbeidere i 100 % stilling knyttet til barnehagelærerutdanningens programmer og emner innen kunnskapsområdet kunst, kultur og kreativitet, med hovedvekt på drama. Stillingene er organisatorisk tilknyttet seksjon for drama ved instituttet.  

Instituttet har bachelor i barnehagelærerutdanning, master i barnehagekunnskap, engelskspråklige emner, samt etter – og videreutdanning. Les mer om fakultetet/instituttet her og les mer om forskning på fakultetet her. 

Dine arbeidsoppgaver vil i hovedsak være

 • undervisning, veiledning og vurdering på ulike program i barnehagelærerutdanningen
 • forsknings- og utviklingsarbeid
 • faglig-administrative oppgaver 

Det forutsettes at den som ansettes bidrar i arbeidet med større forskningsprosjekter og søknader om ekstern finansiering. Videre ønsker vi at du bidrar til å videreutvikle forskningssamarbeid med nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere.

Det forutsettes også at den eller de som ansettes, sammen med kollegaer, bidrar i utviklingen av fagmiljøet ved fakultetet.

Kvalifikasjonskrav

 • doktorgrad / mastergrad i drama- og teaterfag eller tilsvarende relevant for stillingens arbeidsområder
 • undervisningserfaring
 • dokumentert pedagogisk kompetanse 

Den som ansettes må ha en god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på et skandinavisk språk og på engelsk. Undervisningsspråket vil normalt være på norsk, men den som ansettes må også være forberedt på å gi undervisning på engelsk. 

Generelle kriterier for ansettelse i undervisnings- og forskerstilling fremgår av Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger.  

I en helhetsvurdering av søkere vil det bli lagt vekt på

 • gode fagdidaktiske kunnskaper
 • kompetanse om barns skapende virksomhet og erfaring fra dramapedagogisk arbeid i barnehage, kulturskole, frivillig kulturarbeid og/eller anvendt teater og kunstfaglig/kunstpedagogisk arbeid
 • yrkeserfaring fra barnehage
 • har generell kunnskap om dramapedagogiske emner
 • evner til å motivere og inspirere studenter
 • evner til å legge til rette for studentenes læring gjennom studentaktive og digitale læringsformer
 • erfaring fra forsknings- og utviklingsarbeid relevant for barnehagefeltet
 • gode formidlings- og kommunikasjonsevner
 • personlig egnethet og personlige egenskaper som kan bidra positivt til arbeidsmiljøet 

Dokumentert pedagogisk utdanning og erfaring vektlegges. Har du ikke relevant praktisk-pedagogisk kompetanse, må du forplikte deg til å gjennomføre universitetets program for pedagogisk basiskompetanse (15 studiepoeng) innen to år

OsloMet gjennomfører prøving av pedagogiske kvalifikasjoner i forbindelse med intervju.

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. 

Sakkyndig vurdering
Som søker vil du bli vurdert av et sakkyndig utvalg. Innen søknadsfristen må du sammen med søknaden laste opp følgende dokumenter:

 • CV, attester og alle sider av vitnemål
 • liste over vitenskapelig arbeider
 • inntil 10 vitenskapelige arbeider, inklusive ph.d.-avhandlingen din 

Du må laste opp alle disse dokumentene. Dokumentene må være på engelsk eller et skandinavisk språk. Oversettelser må være autorisert. Du må fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse. 

Har du dokumenter som ikke kan lastes opp elektronisk, kontakt iats@oslomet.no 

Vi tilbyr deg

 • et kollegium som kjennetegnes av vitenmangfold
 • muligheter for faglig videreutvikling i et kreativt og ambisiøst fag- og forskningsmiljø
 • en arbeidsplass i utvikling med engasjerte medarbeidere
 • låne- og pensjonsbetingelser i Statens pensjonskasse
 • gode velferdsordninger  

Andre opplysninger
Ønsker du nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte:

 • Studieleder Hege Løberg, hegel@oslomet.no, mobil (+47)93407103
 • Instituttleder Mette Tollefsrud, mettet@oslomet.no, tlf (+47)67237483 

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ, stillingskode og tittel. Førsteamanuensis kode 1011/førstelektor kode 1198 avlønnes fra kr 524 200,- til kr 658 300,-. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.  

Vil du søke på stillingen må du søke elektronisk ved å benytte knappen nederst på siden ”logg inn og søk stillingen”.  

Søknadsfrist:  26. november
Ref: 18/09247 

OsloMet har implementert Charter & Code og er sertifisert av EU kommisjonen til

HR Excellence in Research (HRS4R). 

OsloMet deltar i EU nettverket for mobilitet av forskere Euraxess

Ansettelsestype Tillsvidareanställning
Arbeidstid Heltid
Antall ledige stillinger 2
Arbeidsomfang 100
Sted Oslo
Fylke Oslo
Land Norge
Referansenummer 18/09247
Kontakt
 • Studieleder Hege Løberg, hegel@oslomet.no, mobil (+47)93407103
 • Instituttleder Mette Tollefsrud,mettet@oslomet.no, tlf (+47)67237483
Publisert 05.11.2018
Søknadsfrist 26.11.2018

Tillbaka till lediga jobb