Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI), Fakultetsadministrasjonen

OsloMet - storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet har studiesteder i Pilestredet, på Kjeller og i Sandvika. OsloMet er et attraktivt studie- og arbeidssted og en aktiv del av storbyregionens samfunns-, arbeids- og kulturliv. 

Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI) har ca. 550 ansatte og 7000 studenter, og holder til i Oslo og Akershus. Fakultetet består av fire institutter og Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO).

Fakultetet utdanner fremtidens lærere fra barnehage til og med videregående skole, i nært samarbeid med praksisfeltet. I tillegg tilbyr fakultetet utviklingsstudier og utdanning i tegnspråk og tolking. Mangfold er en kjerneverdi for fakultetets virksomhet. Forsknings- og utviklingsarbeidet er profesjonsrettet, praksisnært og internasjonalt orientert.


Fakultetsadministrasjonen med ca. 100 medarbeidere utgjør litt under 20% av fakultetets ansatte. Virksomheten omfatter administrasjon av studier, praksis, forskning og utvikling, oppdrag, kommunikasjon, økonomi og HR. Administrasjonen jobber tverrfaglig og i nært samarbeid med fakultetets enheter.

Fakultetsdirektør - Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier

Ved Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier er det ledig en fast, 100% stilling som fakultetsdirektør.

Vi søker en samlende, tydelig og engasjert leder som kan bidra til at Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier oppnår sine mål.

Som fakultetsdirektør ved Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier er du leder av fakultetsadministrasjonens samlede virksomhet med oppgaver knyttet til økonomi, HR og organisasjonsutvikling, studieadministrative og forskningsadministrative oppgaver, oppdragsvirksomhet og kommunikasjon. Seksjonene er delt inn etter oppgaver og går på tvers av instituttene.

Fakultetsdirektøren inngår i fakultetets ledergruppe og rapporterer til fakultetets dekan.

Hovedarbeidsoppgaver

 • lede videreutviklingen av fakultetets administrasjon med fokus på effektive administrative og økonomiske tjenester, prosesser og systemer
 • lede koordineringen av det administrative arbeidet ved fakultetet opp mot den faglige virksomheten
 • bidra til utvikling og gjennomføring av fakultetets strategi, virksomhetsutvikling og ressursstyring
 • bidra til god samhandling internt på fakultetet og med universitetets øvrige enheter
 • bidra til et godt arbeidsmiljø og samarbeidsklima for fakultetsadministrasjonen
 • ha tett samarbeid med dekan

Vi søker deg som har

 • relevant ledererfaring med gode resultater fra større institusjoner, fortrinnsvis universitets-og høgskolesektoren
 • faglig tyngde innen virksomhets- og økonomistyring
 • lederegenskaper og evne til strategisk ledelse
 • erfaring med organisasjonsutvikling
 • relevant høyere utdanning på masternivå
 • evner til å motivere, bygge tillit og gode relasjoner
 • gode kommunikasjonsevner muntlig og skriftlig på et skandinavisk språk og engelsk
 • for vane å jobbe strukturert og resultatorientert

Det er en fordel at du har

 • god kjennskap til statlig avtale- og regelverk
 • erfaring med endringsledelse
 • saksbehandlererfaring
 • lederutdannelse

Følgende tillegges vekt

 • personlig egnethet
 • motivasjon for stillingen
 • komplementær kompetanse til det øvrige lederteamet ved fakultetet

Vi kan tilby deg

 • utfordrende og varierte lederoppgaver i et aktivt og mangfoldig fagmiljø med høyt motiverte medarbeidere på en arbeidsplass i utvikling.
 • nettverksbygging og utviklingsmuligheter for ledere.
 • gode låne- og pensjonsbetingelser i Statens Pensjonskasse
 • fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det.

Prosess

Du må laste opp attester og alle sider av vitnemål. Dokumentene må være på engelsk eller et skandinavisk språk. Oversettelser må være autorisert. Du må fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse.

Andre opplysninger

Ønsker du nærmere informasjon om stillingen, kan du kontakte:

 • Dekan, Sarah Paulson, sarah.paulson@oslomet.no
 • Fakultetsdirektør, Cecilie Wilberg, cecilie.wilberg@oslomet.no 

Ta gjerne konfidensiell og uforpliktende kontakt med Gisle Roll Ludvigsen i Experis Executive, telefon 934 68 168.

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ, 1060, avdelingsdirektør. Lønn kroner 848.800 - 950.400 pr. år For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

Vil du søke på stillingen, må du søke elektronisk ved å benytte knappen nederst i utlysningen "logg inn og søk stillingen".

Søknadsfrist:          21. oktober 2018

Ref:                        18/09360

 

Ansettelsestype Tillsvidareanställning
Arbeidstid Heltid
Antall ledige stillinger 1
Arbeidsomfang 100%
Sted Pilestredet 42
Fylke Oslo
Land Norge
Referansenummer 18/09360
Kontakt
 • Sarah Paulson, Dekan, sarah.paulson@oslomet.no
 • Cecilie Wilberg, Fakultetsdirektør, cecilie.wilberg@oslomet.no
Publisert 17.09.2018
Søknadsfrist 25.10.2018

Tillbaka till lediga jobb