Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI), Institutt for barnehagelærerutdanning (BLU)

OsloMet - storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet har studiesteder i Pilestredet, på Kjeller og i Sandvika. OsloMet er et attraktivt studie- og arbeidssted og en aktiv del av storbyregionens samfunns-, arbeids- og kulturliv. 

Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI) har ca. 550 ansatte og 7000 studenter, og holder til i Oslo og Akershus. Fakultetet består av fire institutter og Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO).

Fakultetet utdanner fremtidens lærere fra barnehage til og med videregående skole, i nært samarbeid med praksisfeltet. I tillegg tilbyr fakultetet utviklingsstudier og utdanning i tegnspråk og tolking. Mangfold er en kjerneverdi for fakultetets virksomhet. Forsknings- og utviklingsarbeidet er profesjonsrettet, praksisnært og internasjonalt orientert.


En barnehagelærers viktigste kompetanse og oppgave er å kunne legge til rette for og lede pedagogisk arbeid med små barn. Barnehagelæreren skal i tillegg være leder og samarbeidspartner for sine kolleger i barnehagen og med foreldre og fagpersoner. Instituttet har ca. 115 tilsatte og 2000 studenter.

Vil du være med å utdanne fremtidens barnehagelærere?

Ved Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier, Institutt for barnehagelærerutdanning, er det ledig en midlertidig stilling i 100 % som førsteamanuensis/førstelektor/universitetslektor innenfor fagområdet naturfag, for perioden 01.01.19 - 31.07.19. Kollegiet er tverrfaglig sammensatt og representerer en av de største fag- og forskningsmiljøene innenfor barnehagefeltet.  

Institutt for barnehagelærerutdanning har en beliggenhet sentralt i Oslo og har et utstrakt samarbeid med barnehager og institusjoner relevant for vårt arbeid. 

Les mer om fakultetet/instituttet her.
 

Dine arbeidsoppgaver vil i hovedsak være

 • undervisning, veiledning og vurdering på ulike trinn og ulike program i barnehagelærerutdanningen
 • undervisning på ulike videreutdanninger og oppdragskurs for barnehagesektoren
 • koordinering, samarbeid, planlegging og evaluering internt på instituttet og med eksterne samarbeidspartnere
 • faglig-administrative oppgaver 

Det er ikke tillagt FoU-tid til denne stillingen
 

Vi søker deg som har

 • doktorgrad / mastergrad innen et av naturfagene, eller naturfags- / realfagsdidaktikk
 • erfaring og kunnskap om barns utforsking i natur og læring med naturfagene
 • forsknings- / utviklingsarbeid relevant for barnehagelærerfeltet
 • god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på et skandinavisk språk og engelsk 

Det er en fordel om du har undervisningserfaring fra UH-sektoren, dokumentert pedagogisk utdanning og erfaring vektlegges. 

OsloMet gjennomfører prøving av pedagogiske kvalifikasjoner i forbindelse med intervju. 

Generelle kriterier for tilsetting i undervisnings- og forskerstilling fremgår av Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger.


Vi ønsker deg som har

 • god evne til å motivere og inspirere studenter
 • evne til å legge til rette for studentenes læring gjennom studentaktive / digitale læringsformer
 • gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • evne til å ta initiativ, arbeide selvstendig og være strukturert i en hektisk hverdag
 • et stort faglig engasjement, med genuin interesse for fagområdet 

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. 

Vi kan tilby deg

 • Norges tredje største og mest urbane universitet
 • muligheter for faglig utvikling
 • et engasjert og inkluderende arbeidsmiljø med god delingskultur
 • pensjonsbetingelser i Statens pensjonskasse
 • gode velferdsordninger  
   

Andre opplysninger
Ønsker du nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte:

 • Studieleder Ulrika Oterholm, Mobil: 95 93 96 68, ulrikao@oslomet.no

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ, stillingskode og tittel. Førsteamanuensis kode 1011/førstelektor kode 1198 avlønnes fra kr 524 200,- til kr 658 300,- og universitetslektor kode 1009 avlønnes fra kr 442 400,- til kr 586 500,-. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.  

Vil du søke på stillingen må du søke elektronisk ved å benytte knappen nederst på siden ”logg inn og søk stillingen”.

Søknadsfrist:  19. september
Ref: 18/07375

OsloMet har implementert Charter & Code og er sertifisert av EU kommisjonen til

HR Excellence in Research (HRS4R).

OsloMet deltar i EU nettverket for mobilitet av forskere Euraxess

 

Ansettelsestype Vikariat
Arbeidstid Heltid
Antall ledige stillinger 1
Arbeidsomfang 100 %
Sted Oslo
Fylke Oslo
Land Norge
Referansenummer 18/07375
Kontakt
 • Studieleder Ulrika Oterholm - ulrikao@oslomet.no, Mobil: 95 93 96 68,
Publisert 31.08.2018
Søknadsfrist 19.09.2018

Tillbaka till lediga jobb