Fakultet for samfunnsvitenskap (SAM), Handelshøyskolen ved OsloMet

OsloMet - storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet har studiesteder i Pilestredet, på Kjeller og i Sandvika. OsloMet er et attraktivt studie- og arbeidssted og en aktiv del av storbyregionens samfunns-, arbeids- og kulturliv. 

Fakultet for samfunnsvitenskap tilbyr utdanninger på alle gradsnivåer, samt årsstudier, videreutdanninger og oppdragsundervisning. Fakultetet har et aktivt forskningsmiljø. Det er om lag 280 tilsatte og rundt 4200 studenter knyttet til fakultetet, som holder til i Pilestredet i Oslo sentrum.

Ved Fakultet for samfunnsvitenskap, Handelshøyskolen er det ledig en stilling som dosent innen markedsføring. Handelshøyskolen tilbyr et bredt spekter av utdanninger, rettet både mot offentlig og privat virksomhet. Våre ansatte forsker på ulike temaer innen profesjon og ledelse, økonomi og finans, og digital innovasjon og strategisk kompetanse i organisasjoner. Gjennom etter- og videreutdanningsenheten School of Management tilbyr vi ledelsesutdanning rettet mot ulike profesjoner og bransjer. Handelshøyskolen har rundt 1500 studenter og 60 medarbeidere.

Handelshøyskolen ved OsloMet er inne i en sterk vekstfase, og vi har utlyst flere forskerstillinger de siste tre-fire årene. Vi ønsker å styrke vår akademiske stab ytterligere, og ser etter en person som skal jobbe aktivt med utdanningskompetanse.

Vi søker deg med solid erfaring fra forsknings- og utviklingsarbeid rettet mot praksisfeltet. Du skal bidra til å styrke utdanningskvaliteten og forsknings- og utviklingsarbeid rettet mot praksisfeltet. Personen vi ser etter vil også undervise og veilede på bachelor- og masternivå, og må kunne undervise både på engelsk og i et skandinavisk språk. Personen får ansvar for å utvikle og undervise på emner i markedsføring, med hovedvekt på serviceledelse og samfunnsvitenskapelig metode.

Dine arbeidsoppgaver vil i hovedsak være 

 • styrking av utdanningskvaliteten og forsknings- og utviklingsarbeidet rettet mot praksisfeltet
 • undervisning på bachelor- og masternivå
 • utvikle og undervise i emner på markedsføring
 • veiledning av bachelor- og masterstudenter
 • forskning som styrker forbindelseslinjene mellom FoU, utdanning og praksisfelt

Du må

 • ha en PhD eller tilsvarende i markedsføring
 • dokumentere omfattende forsknings- og utviklingsarbeid på høyt nivå rettet mot yrkesfeltet markedsføring
 • ha yrkeserfaring fra områdene serviceledelse og samfunnsvitenskapelig metode
 • kunne vise til gode undervisningsevalueringer og kunne undervise både på engelsk og på et skandinavisk språk

Dokumentert pedagogisk utdanning og erfaring vektlegges. Har du ikke relevant praktisk-pedagogisk kompetanse, må du forplikte deg til å gjennomføre universitetets program for pedagogisk basiskompetanse (15 studiepoeng) innen to år.

OsloMet gjennomfører prøving av pedagogiske kvalifikasjoner i forbindelse med intervju.

Generelle kriterier for tilsetting i undervisnings- og forskerstilling fremgår av Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger.

Vi ønsker deg som

 • kan vise til tverrfaglig samarbeid og nettverksbygging
 • kan vise til samarbeid med nærings- og samfunnsliv for utvikling av studietilbud og forskning- og utviklingsvirksomhet
 • kan dokumentere relevant praktisk-pedagogisk kompetanse på grunnlag av utdanning eller undervisning og veiledning
 • har erfaring og interesse for både tradisjonell klasseromsundervisning så vel som digitale undervisningsformer
 • har evne til å tenke tverrfaglig og er interessert i å bidra til å utvikle Handelshøyskolen ved OsloMet videre

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det.

Sakkyndig vurdering

Som søker vil du bli vurdert av et sakkyndig utvalg. Innen søknadsfristen må du sammen med søknaden laste opp følgende dokumenter:

 • CV, attester og alle sider av vitnemål
 • liste over vitenskapelig arbeider
 • inntil 10 vitenskapelige arbeider, inklusive eventuell ph.d.-avhandlingen din.

Søknaden din vil ikke bli vurdert dersom ikke disse vedleggene er lastet opp. Dokumentene må være på engelsk eller et skandinavisk språk. Oversettelser må være autorisert. Du må fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse.

Har du dokumenter som ikke kan lastes opp elektronisk, kontakt Ståle Bie, e-post: stale.bie@oslomet.no

Vi kan tilby deg

 • Norges tredje største universitet
 • låne- og pensjonsbetingelser i Statens pensjonskasse
 • gode velferdsordninger

Andre opplysninger

Ønsker du nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte:

 • Instituttleder Trine Ellekjær, tlf: 67 23 80 74

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ, 1532 Dosent. Lønn kroner 695 500 – 893 900 pr. år For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.  

Vil du søke på stillingen må du søke elektronisk ved å benytte knappen nederst på siden ”logg inn og søk stillingen”.

Ansettelsestype Tillsvidareanställning
Arbeidstid Heltid
Antall ledige stillinger 1
Arbeidsomfang 100 %
Sted Oslo
Fylke Oslo
Land Norge
Referansenummer 18/04381
Kontakt
 • Trine Ellekjær, Instituttleder, 67 23 80 74
Publisert 29.08.2018
Søknadsfrist 26.09.2018

Tillbaka till lediga jobb