Fakultet for helsevitenskap (HV), Institutt for fysioterapi

OsloMet - storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet har studiesteder i Pilestredet, på Kjeller og i Sandvika. OsloMet er et attraktivt studie- og arbeidssted og en aktiv del av storbyregionens samfunns-, arbeids- og kulturliv. 

Fakultet for helsevitenskap tilbyr høyere utdanning innen helsefag og har også forsknings- og utviklingsaktiviteter innen fagområdet.

Ved Fakultet for helsevitenskapInstitutt for fysioterapi, er det ledig stilling som professor fra 1. mai 2019 innen fagområdet barne-og ungdomsfysioterapi

Institutt for fysioterapi tilbyr bachelorstudium i fysioterapi, masterstudium i fysioterapi og masterstudium i rehabilitering og habilitering samt flere videreutdanninger. Det er utstrakt forskningsaktivitet på fakultetet og ved instituttet er det flere forskningsgrupper med stor aktivitet. Fakultet for helsefag har to ph.d.-programmer, i henholdsvis helsevitenskap og atferdsanalyse.

OsloMet er den eneste utdanningsinstitusjonen som per i dag tilbyr videreutdanning i fysioterapi til barn og unge, og masterstudium i fysioterapi med fordypning på dette fagområdet. Utdanningsprogrammene er under revisjon. Den som ansettes vil bli sentral for videreføring og videreutvikling av forskningsaktiviteten og studietilbudene på fagområdet.  

Vi ønsker deg som er fysioterapeut med solid erfaring fra klinisk arbeid og forskning knyttet til barn og unge, og som kjenner bredden av oppgaver og utfordringer i fagfeltet. Det er viktig at du ønsker å bidra til å oppfylle fakultetets strategi om kvalitet, robusthet og samfunnsrelevans i studiene og i praksisnær forskning som kan føre til innovasjon og forbedring av praksis og pasientenes/brukernes helse. Vi er også opptatt av å utvikle behovsidentifisert forskning.  

Dine arbeidsoppgaver vil i hovedsak være å:

 • delta i – og lede forskningsgrupper og forskningsprosjekter
 • utvikle og gjennomføre emner og studieprogram på masternivå med en studentaktiv profil
 • drive forskningsvirksomhet som styrker forbindelseslinjene mellom FoU, utdanning og praksisfelt
 • undervise og veilede studenter på alle nivåer i utdanningen også noe på bachelornivå
 • initiere søknadsprosesser for finansiering av forskningsprosjekter og søke ekstern finansiering

Du må ha

 • autorisasjon som fysioterapeut og relevant doktorgrad
 • bred erfaring fra klinisk virksomhet innen fysioterapi til barn og unge
 • betydelig erfaring med undervisning og veiledning på master- og ph.d.-nivå
 • utstrakt forskningsaktivitet innen fagområdet
 • erfaring med å lede større forsknings- og utviklingsprosjekter
 • opparbeidet nasjonale og internasjonale forskningsnettverk
 • gode engelskkunnskaper, muntlig og skriftlig

Vi vektlegger at du er samarbeidsorientert og motivert for å bygge opp faglige fellesskap på tvers av tradisjonelle faggrenser, og er opptatt av nytenkning og innovasjon innenfor utdanningsvirksomhet.

Behersker du ikke norsk/annet skandinavisk språk, må du tilegne deg språket i løpet av de tre første årene av ansettelsen.

Dokumentert pedagogisk utdanning og erfaring vektlegges. Har du ikke relevant praktisk-pedagogisk kompetanse, må du forplikte deg til å gjennomføre universitetets program for pedagogisk basiskompetanse (15 studiepoeng) innen to år.

OsloMet gjennomfører prøving av pedagogiske kvalifikasjoner i forbindelse med intervju.

Generelle kriterier for ansettelse i undervisnings- og forskerstilling fremgår av Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger, §1-2.

Dersom det ikke melder seg søkere med professorkompetanse, kan det bli aktuelt å ansette midlertidig i stilling som professor, med krav om kvalifisering for fast ansettelse innen tre år.

Ønsket faglig profil

Det er ønskelig at din kliniske erfaring og forskningsaktivitet er knyttet til ett eller flere av følgende områder:

 • barns lek, læring og bevegelsesutvikling
 • fysioterapi til barn med funksjonsnedsettelser og utøvelse av fysioterapi i en tverrprofesjonell kontekst
 • familiesentrert tilnærming
 • ungdomshelse og fysioterapi i skolehelsetjenesten

Vi kan tilby deg

 • muligheter for faglig videreutvikling i et miljø med engasjerte kollegaer, preget av faglig autonomi og gjensidige forpliktelser
 • mulighet til å bidra i et forskningsfelt i utvikling
 • gode låne- og pensjonsbetingelser i Statens pensjonskasse
 • fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det.

Andre opplysninger
Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ: 1013 professor, kr. 695 500 – 893 900 per år. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

Vil du søke på stillingen må du søke elektronisk ved å benytte knappen «logg inn og søk stillingen».

Sakkyndig vurdering
Som søker vil du bli vurdert av et sakkyndig utvalg. Innen søknadsfristen må du sammen med søknaden laste opp følgende dokumenter:

 • CV, attester og vitnemål
 • liste over vitenskapelig arbeider med opplysninger om hvor de er publisert
 • inntil 10 vitenskapelige arbeider fra siste 10 år som du ønsker vurdert, samlet med innholdsfortegnelse

Du må laste opp alle disse dokumentene. Dokumentene må være på engelsk eller et skandinavisk språk. Oversettelser må være autorisert. Du må fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse.

For nærmere informasjon om stillingen, kontakt:

 • Studieleder Marianne Aars, tlf. 67 23 55 01/ 93 41 20 66, marianne.aars@oslomet.no (er ikke tilgjengelig i uke 32 og 33)
 • Instituttleder Hege Bentzen, tlf. 67 23 60 49, Hege.Bentzen@oslomet.no  (tilgjengelig fra uke 32)

Søknadsfrist:   31.8.18

Ref.:              18/06080

Ansettelsestype Tillsvidareanställning
Arbeidstid Heltid
Antall ledige stillinger 1
Arbeidsomfang 100 %
Sted Pilestredet 50, Oslo
Fylke Oslo
Land Norge
Referansenummer 18/06080
Kontakt
 • Studieleder Marianne Aars, 67 23 55 01/ 93 41 20 66
 • Instituttleder Hege Bentzen, 67 23 60 49
Publisert 05.07.2018
Søknadsfrist 31.08.2018

Tillbaka till lediga jobb