Fakultet for teknologi, kunst og design (TKD), Institutt for bygg og energiteknikk

OsloMet - storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet har studiesteder i Pilestredet, på Kjeller og i Sandvika. OsloMet er et attraktivt studie- og arbeidssted og en aktiv del av storbyregionens samfunns-, arbeids- og kulturliv. 

Fakultetet tilbyr høyere utdanning innen tekniske fag, kunstfag og designfag, og har forsknings- og utviklingsaktiviteter innen disse fagfeltene. Fakultet for teknologi, kunst og design (TKD) har om lag 3 000 studenter og om lag 280 ansatte, og holder til i Pilestredet i Oslo sentrum og på Kjeller utenfor Lillestrøm.

Institutt for bygg- og energiteknikk tilbyr bachelorstudium i ingeniørutdanning og et masterstudium, og har forsknings- og utviklingsaktiviteter. Instituttet har om lag 38 ansatte og om lag 600 studenter.

Forskningsprosjektet EE Settlement skal gi svar på hvordan man kan beregne og ta hensyn til energiforbruk i et livsløpsperspektiv i bygg og omkringliggende infrastruktur, og hvordan energibruken og klimagassutslipp endrer seg med ulikt bosettingsmønster i norske kommuner. Prosjektet skal utvikle et nettbasert verktøy som viser beregnet energibehov, klimagassutslipp, kostnader og trafikk for typiske bygninger og bosettingsstrukturer. I tillegg vil prosjektet analysere rammebetingelsene som påvirker folks boligpreferanser og kommunale beslutninger om boligutvikling. Verktøyet og anbefalinger skal hjelpe myndigheter og fagfolk i arbeidet for mer bærekraftig by- og regionutvikling. Les mer om prosjektet i Forskningsrådets prosjektbank

https://www.forskningsradet.no/prosjektbanken/#/project/NFR/270842

Postdoktorstillingen er først og fremst rettet mot analyse av bundet energi og klimagassutslipp, men også driftsenergi, drifts- og investeringskostnader samt konsekvenser for kommunale tjenester er relevant. Arbeidet skal bidra til å legge grunnlag for veiledning og verktøy som skal utvikles i prosjektet, i samarbeid med partnere i Norge og Østerrike. Prosjektet gjennomføres i samarbeid med Sintef og NIBR. Åremålsstillingen er på full tid over to år med kontorsted hos SINTEF Byggforsk i Oslo.

Dine arbeidsoppgaver vil i hovedsak være 

 • Miljømessige og økonomiske analyser og beregninger relatert til ulike bygningstyper og bosettingsstrukturer i et livsløpsperspektiv, inkludert tilhørende infrastruktur.
 • Bidrag til tilknyttede case-studier i noen norske byer og formidling av prosjektets resultater.
 • Skrive og publisere artikler i internasjonale tidsskrifter samt aktiv formidle resultater av prosjektet.

Vi søker deg som har følgende kvalifikasjoner

 • Godkjent PhD innenfor relevant fag, helst innen ingeniør-fag, samferdsel, byutvikling
 • Erfaring med dataanalyser og tolkning av resultater.
 • God erfaring med livsløpsanalyser og energiberegninger relatert til bygninger og/eller andre byggverk, infrastruktur.
 • Erfaring med vitenskapelige publikasjoner (konferanser, internasjonale tidsskrifter).
 • Gode norskkunnskaper er en forutsetning for ansettelse.
 • Gode engelskkunnskaper, både skriftlig og muntlig.
 • Grunnleggende tyskkunnskap er en fordel.

Ønskede egenskaper

 • Interesse i og evne til bredt tverrfaglig samarbeid, spesielt med hensyn til bærekraftig by- og regionutvikling i et helhetlig perspektiv, der boligutvikling, transport, drifts- og investeringskostnader for infrastruktur og kommunale tjenester samt klimagassutslipp inngår.
 • Evne til formidling på workshops, konferanser og i tidsskrifter på norsk og engelsk

I denne jobben skal du samarbeide med andre og det er viktig at du har evne til å lytte og søke gode løsninger. Du må også kunne kommunisere godt skriftlig og muntlig.

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det.

Sakkyndig vurdering

Som søker vil du bli vurdert av et sakkyndig utvalg. Innen søknadsfristen må du sammen med søknaden laste opp følgende dokumenter:

 • CV, attester og alle sider av vitnemål
 • liste over vitenskapelig arbeider
 • inntil 10 vitenskapelige arbeider, inklusive ph.d.-avhandlingen din.

Du må laste opp alle disse dokumentene.  Dokumentene må være på engelsk eller et skandinavisk språk. Oversettelser må være autorisert. Du må fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse.

Andre opplysninger

Faglige spørsmål: Prosjektleder Michael Klinski michael.klinski@sintef.no, tlf: +47 40 49 12 08

Arbeidspakkeleder: Selamawit Mamo Fufa selamawit.fufa@sintef.no; tlf: +47 46 63 47 80

Administrative spørsmål: Instituttleder Vitalis Pavlovas vitali@oslomet.no, tlf: +47 46 84 09 38  

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ, stillingskode 1352 post doktor. Lønn kroner 524.200 – 555.100 pr. år. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.  

Vil du søke på stillingen må du søke elektronisk ved å benytte knappen nederst på siden ”logg inn og søk stillingen”.

Søknadsfrist:   20.08.2018

Ref:                 18/05953

 

OsloMet har implementert Charter & Code og er sertifisert av EU kommisjonen til

HR Excellence in Research (HRS4R).

 

 

OsloMet deltar i EU nettverket for mobilitet av forskere Euraxess

 Ansettelsestype - 2 år m/mulighet for forlengelse
Arbeidstid Heltid
Antall ledige stillinger 1
Arbeidsomfang 100%
Sted Oslo
Fylke Oslo
Land Norge
Referansenummer 18/05953
Kontakt
 • Vitalis Pavlovas, +47 67 23 87 53
Publisert 03.07.2018
Søknadsfrist 20.08.2018

Tillbaka till lediga jobb