Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI), Institutt for internasjonale studier og tolkeutdanning (IST)

OsloMet - storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet har studiesteder i Pilestredet, på Kjeller og i Sandvika. OsloMet er et attraktivt studie- og arbeidssted og en aktiv del av storbyregionens samfunns-, arbeids- og kulturliv. 

Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI) har ca. 550 ansatte og 7000 studenter, og holder til i Oslo og Akershus. Fakultetet består av fire institutter og Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO).

Fakultetet utdanner fremtidens lærere fra barnehage til og med videregående skole, i nært samarbeid med praksisfeltet. I tillegg tilbyr fakultetet utviklingsstudier og utdanning i tegnspråk og tolking. Mangfold er en kjerneverdi for fakultetets virksomhet. Forsknings- og utviklingsarbeidet er profesjonsrettet, praksisnært og internasjonalt orientert.


Instituttet skal være et ledende fagmiljø innen mangfold, kommunikasjon, utvikling og utdanning.

Vil du bidra med forskning, undervisning og formidling om mangfold?
Institutt for internasjonale studier og tolkeutdanning ved OsloMet har en ledig stilling som professor innen mangfoldsstudier med spesiell vekt på kulturelt og religiøst mangfold.  

Stillingen er knyttet til seksjon for flerkulturelle studier, som tilbyr studier på bachelor- og masternivå, samt etter- og videreutdanning. Et flertall av studentene er profesjonsutøvere som forholder seg til kulturelt, sosialt og religiøst mangfold i sin arbeidshverdag. Forskningsaktiviteten ved seksjonen er i sterk vekst og er en sentral brikke i OsloMets overordnede satsing på mangfold. Seksjonen har hovedansvaret for instituttets pågående arbeid med å etablere en master i mangfoldskompetanse, som etter planen vil starte opp høsten 2019.  

Professoren vil ha en viktig rolle i videreutviklingen og implementeringen av det nye masterprogrammet. Det vil også kunne bli aktuelt at den som ansettes bidrar i instituttets master i internasjonal utdanning og utvikling og annen undervisning på instituttet. Vi ønsker at den nye professoren skal bidra til å styrke samarbeidet mellom de ulike seksjonene på instituttet, både når det gjelder undervisning og forskning.

45% av stillingen er øremerket forskningsarbeid. Dette inkluderer utarbeiding av søknader om ekstern finansiering.  

Les mer om fakultet/instituttet her og les mer om forskningen på fakultetet her. 

Instituttet har ambisjoner om å styrke sin posisjon som et ledende akademisk miljø innen flerfaglige studier av mangfold, språk og kommunikasjon, internasjonal utdanning og global utvikling, på tvers av fagdisiplinene og fakultetene ved universitetet. Den nyansatte professoren forventes å spille en sentral rolle i dette arbeidet og bidra til å synliggjøre OsloMets satsning på mangfold som en av sine kjerneverdier. 

Dine arbeidsoppgaver vil i hovedsak være

 • undervisning og veiledning av studenter, hovedsakelig på masternivå, men også på ph.d.- og bachelornivå
 • forskning på kulturelt og religiøst mangfold
 • å bidra til utviklingen av instituttet som et ledende fagmiljø innen kritiske mangfoldsstudier, nasjonalt og internasjonalt
 • publisering i anerkjente akademiske publikasjonskanaler
 • utforming av søknader om eksterne forskningsmidler
 • å bidra til internasjonalt samarbeid på institutt-, fakultets- og universitetsnivå
 • formidling og deltakelse i den offentlige debatt
 • administrativt arbeid knyttet til undervisning og forskning  

Kvalifikasjonskrav 

Søkere må ha

 • ph.d.-grad og omfattende forskningserfaring innen tema av relevans for mangfolds- og globaliseringsfeltet
 • dyptgående kompetanse om mangfold relatert til kulturmøter, migrasjon og innvandring
 • dyptgående kompetanse om verdensreligionene relatert til mangfold, fred og konflikt
 • en sammenhengende og bred akademisk publikasjonshistorie
 • pedagogisk kompetanse og utstrakt erfaring fra undervisning og veiledning
 • evne til å synliggjøre og profilere instituttet, og OsloMet, i det offentlige ordskiftet
 • solid forankrede samarbeidspartnere nasjonalt og internasjonalt
 • flytende engelsk, skriftlig og muntlig
 • fremragende muntlig og skriftlig kommunikasjonsevne 

Generelle kriterier for ansettelse av professorer fremgår av Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger.  

Søkere må beherske norsk innen tre år etter ansettelse. Om nødvendig vil norskkurs bli tilbudt for å oppfylle stillingens krav. Dokumentert pedagogisk utdanning og erfaring vektlegges. Har du ikke relevant praktisk-pedagogisk kompetanse, må du forplikte deg til å gjennomføre universitetets program for pedagogisk basiskompetanse (15 studiepoeng) innen to år. 

OsloMet tester pedagogiske kvalifikasjoner gjennom en prøveforelesning i forbindelse med intervju.
 

Kompetanse og egenskaper som er ønskelige i tillegg til kvalifikasjonskravene 

Søkere bør ha

 • erfaring med utvikling og ledelse av eksternt finansierte forskningsprosjekter
 • interesse for og erfaring fra forskningspolitikk og –strategi
 • kunnskap om ulike forskningsmetoder
 • velutviklede samarbeidsevner
 • evne til å motivere, inspirere og engasjere studenter og kolleger
 • fleksibilitet og selvstendighet 

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. 

Sakkyndig vurdering
Som søker vil du bli vurdert av et sakkyndig utvalg. Innen søknadsfristen må du sammen med søknaden laste opp følgende dokumenter:

 • CV, attester og alle sider av vitnemål. Vitnemål må inkludere ECTS karakterer (A-F). Utenlandske vitnemål må oversettes til engelsk av gradsutstedende institusjon. Utdanning gjennomført i utlandet skal godkjennes av NOKUT, og en bekreftet kopi av godkjenningsbrev må fremlegges.
 • inntil 10 vitenskapelige arbeider, inklusive ph.d.-avhandlingen din og en liste med dine publiseringer

Du må fremvise originaler og gyldig pass ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse. 

Hvis du har dokumenter som ikke kan lastes opp elektronisk, vennligst kontakt:Ingrid Andvin Tsolakis på: iats@oslomet.no
 

Vennligst merk at ufullstendige søknader ikke vil bli vurdert.
 

Vi kan tilby deg

 • en givende og spennende stilling ved Norges tredje største universitet
 • mulighet til å være en del av et dynamisk og profesjonelt miljø, samt et tverrfaglig forskningsmiljø i sterk vekst
 • et ambisiøst institutt med en høymotivert og kompetent stab og et inspirerende tverrfaglig akademisk og sosialt miljø
 • gunstige pensjonsordninger gjennom Statens pensjonskasse
 • gode velferdsordninger
 • gratis norskundervisning for ansatte og deres partnere
 • arbeidsplass i Oslo sentrum med et bredt kulturtilbud 

 

Andre opplysninger
Ønsker du nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte:

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ, som professor i kode 1013, lønn fra kr 695 500,- til kr 893 900,- per år. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Fra lønnen trekkes 2 % pensjonsinnskudd til SPK. 

Vil du søke på stillingen må du søke elektronisk ved å benytte knappen nederst på siden ”logg inn og søk stillingen”.

 

OsloMet har implementert Charter & Code og er sertifisert av EU kommisjonen til HR Excellence in Research (HRS4R). 

OsloMet deltar i EU nettverket for mobilitet av forskere Euraxess

Ansettelsestype Tillsvidareanställning
Arbeidstid Heltid
Antall ledige stillinger 1
Arbeidsomfang 100 %
Sted Oslo
Fylke Oslo
Land Norge
Referansenummer 18/05329
Kontakt
 • Head of section, Thorgeir Kolshus, +47 99550231
 • Head of Department, Gunn Bjørnsen, +47 90090962
Publisert 11.07.2018
Søknadsfrist 15.08.2018

Tillbaka till lediga jobb