Fakultet for helsevitenskap (HV), Institutt for naturvitenskapelige helsefag

OsloMet –  storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov.  OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.

Fakultet for helsevitenskap tilbyr høyere utdanning innen helsefag og har også forsknings- og utviklingsaktiviteter innen fagområdet.

Fakultet for helsevitenskap, Institutt for naturvitenskapelige helsefag, (NVH) søker medarbeider til fast stilling som førsteamanuensis i farmasi. Vi ønsker en ambisiøs og motivert medarbeider som vil styrke fagmiljøet og forskningen ved instituttet.

Det er utstrakt forskningsaktivitet på instituttet og fagmiljøet ved farmasi har blant annet etablerte tverrfaglige forskningsgrupper i Legemidler og pasientsikkerhet og Sykdom og miljøpåvirkning med tilknyttede stipendiater. Vi ønsker å videreutvikle den eksternfinansierte forskningsaktiviteten ved instituttet og ny medarbeider bør være en del av denne satsningen. Professorkompetente oppfordres også til å søke. Det blir ikke gjort formell bedømmelse av professorkvalifikasjoner av søkere, men det er mulig å søke opprykk etter ansettelse.   

Fagmiljøet har mange spennende oppgaver fremover knyttet til utdanningen av farmasøyter. Vi arbeider nå med ny programplan etter nasjonale føringer som danner grunnlag for økt samarbeid med de øvrige helsefagutdanningene.

Dine arbeidsoppgaver i fagmiljøet vil i hovedsak være å

 • undervise og veilede
 • ha emneansvar og bidra til utvikling av programplan
 • innhente forskningsmidler, forske, publisere, formidle
 • utvikle produktive forskningsnettverk og fremme internasjonalt samarbeid
 • utvikle digitale læringsressurser

Hovedvekten av undervisningsoppgavene er for tiden knyttet til samfunnsfarmasi. Du må derfor ha faglige forutsetninger for slik undervisning på bachelornivå. Den som ansettes kan tillegges undervisningsoppgaver ved alle program ved OsloMet.

Vi søker deg som har

 • relevant doktorgrad
 • motivasjon for å bidra til konkurransedyktige forskningsmiljø
 • interesse for pedagogisk utvikling og studentaktive læringsformer
 • gode engelskkunnskaper, muntlig og skriftlig

Ved manglende norsk/skandinavisk språk kompetanse gis tilbud om opplæring for å kunne utføre arbeidsoppgavene tillagt stillingen og/eller arbeidsområdet.

Det er en ønskelig at du har

 • erfaring fra undervisning og veiledning på universitetsnivå
 • kjennskap til og erfaring fra farmasifaglig arbeid
 • et nasjonalt og internasjonalt nettverk innen forskning og/eller utdanning
 • erfaring med å innhente forskningsmidler og/eller innovasjon

Søkers forutsetninger for å kunne bygge opp produktiv og konkurransedyktig forskningsaktivitet vil være et viktig kriterium ved vurderingen.

Dokumentert pedagogisk utdanning og erfaring vektlegges. Har du ikke relevant praktisk-pedagogisk kompetanse, må du forplikte deg til å gjennomføre universitetets program for pedagogisk basiskompetanse (15 studiepoeng) innen to år.

Universitetet gjennomfører prøving av pedagogiske kvalifikasjoner i forbindelse med intervju.

Generelle kriterier for ansettelse i stilling som førsteamanuensis fremgår av Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger.

Vi ønsker deg som

 • har ambisjoner om å være en del av forskningsfronten i ditt felt
 • er god til å formidle og har evne til å inspirere
 • har evne til nytenkning
 • har god samarbeids- og kommunikasjonsevne
 • er målrettet og løsningsorientert
 • ønsker god studentkontakt og ønsker å jobbe i et tverrfaglig miljø

Det er viktig for OsloMet – storbyuniversitetet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det.

Sakkyndig vurdering

Som søker vil du bli vurdert av et sakkyndig utvalg. Innen søknadsfristen må du sammen med søknaden laste opp følgende dokumenter:

 • CV, attester og alle sider av vitnemål
 • liste over vitenskapelig arbeider
 • inntil 10 vitenskapelige arbeider, inklusive ph.d.-avhandlingen din.

Du må laste opp alle disse dokumentene.  Dokumentene må være på engelsk eller et skandinavisk språk. Oversettelser må være autorisert. Du må fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse.

Vi kan tilby deg

 • et faglig og inspirerende arbeidsmiljø
 • muligheter for faglig utvikling
 • fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger

Andre opplysninger

Ønsker du nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte:

 • studieleder Anne Berit Walter, 922 21 925, abwa@oslomet.no
 • instituttleder Kaare Magne Nielsen, 67 23 63 17, kamni@oslomet.no

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ, stillingskode 1011 som førsteamanuensis. Lønn kroner 524 200 – 682 200 per år. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.  

Vil du søke på stillingen må du søke elektronisk ved å benytte knappen nederst på siden «logg inn og søk stillingen».

Søknadsfrist:   31. mars 2019
Ref:               19/02689

OsloMet har implementert Charter & Code og er sertifisert av EU kommisjonen til

HR Excellence in Research (HRS4R).

Ansettelsestype Fast stilling
Arbeidstid Heltid
Tiltredelse Snarest mulig
Lønn kr. 524 200 – 682 200
Antall ledige stillinger 1
Arbeidsomfang 100 %
Sted Pilestredet, Oslo
Fylke Oslo
Land Norge
Referansenummer 19/02689
Kontakt
 • Studieleder Anne Berit Walter, 922 21 925
 • Instituttleder Kaare Magne Nielsen, 67 23 63 17
Publisert 12.03.2019
Søknadsfrist 31.03.2019

Tilbake til ledige stillinger