Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI), Institutt for barnehagelærerutdanning (BLU)

OsloMet –  storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov.  OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.

Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI) har ca. 550 ansatte og 7000 studenter, og holder til i Oslo og Akershus. Fakultetet består av fire institutter og Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO).

Fakultetet utdanner fremtidens lærere fra barnehage til og med videregående skole, i nært samarbeid med praksisfeltet. Fakultetet tilbyr ph.d. i utdanningsvitenskap for lærerutdanning. I tillegg tilbyr fakultetet utviklingsstudier og utdanning i tegnspråk og tolking. Mangfold er en kjerneverdi for fakultetets virksomhet. Forsknings- og utviklingsarbeidet er profesjonsrettet, praksisnært og internasjonalt orientert.


Institutt for barnehagelærerutdanning (BLU) har sterke fagmiljøer som bidrar til forskningsbasert kunnskap av relevans for samfunnets utfordringer på barnehagefeltet. Instituttet utvikler sine utdanninger i nært samarbeid med praksisfeltet gjennom studentenes praksisopplæring og gjennom forsknings- og innovasjonsprosjekter. Instituttet tilbyr bachelorstudier i barnehagelærerutdanning, masterstudium i barnehagekunnskap og etter- og videreutdanninger.

Ved Institutt for barnehagelærerutdanning ved Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier er det ledig to faste stillinger i 100 %, som førsteamanuensis/førstelektor i naturfag, med ansettelse fra 01.08.19

Institutt for barnehagelærerutdanning har ca. 2000 studenter og 115 ansatte, og er lokalisert i Pilestredet i Oslo sentrum. Instituttet tilbyr bachelor i barnehagelærerutdanning og master i barnehagekunnskap, samt en rekke etter- og videreutdanningskurs. Fakultetet tilbyr ph.d. i utdanningsvitenskap for lærerutdanning. Instituttet har et utstrakt samarbeid med barnehager og institusjoner relevant for vårt arbeid og har en sentral beliggenhet i Oslo.  

Les mer om fakultetet og instituttet her og les mer om våre forskergrupper her. 

Arbeidsoppgaver

 • å undervise og veilede på bachelor-, master- og ph.d.-nivå,
 • å undervise på ulike videreutdanninger og oppdragskurs for barnehagesektoren
 • å følge opp studenter i praksis
 • å bidra i arbeidet med å videreutvikle fagmiljøet og instituttets utdanninger
 • å gjennomføre eget forsknings- og utviklingsarbeid
 • å delta i utviklingen av større forskningsprosjekter og søknader om ekstern finansiering sammen med kolleger i fagmiljøet
 • å delta i forskningssamarbeid med nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere
 • å utføre faglig-administrative oppgaver

Lærerutdanningsprofilen og profesjonsrettet forsknings- og utviklingsarbeid er sentralt ved fakultetet. Derfor er det viktig at den som ansettes, er innstilt på å orientere seg mot profesjonsspesifikke problemstillinger. 

Kvalifikasjonskrav:

 • For ansettelse i stilling som førsteamanuensis kreves ph.d-grad i naturfag/realfag eller tilsvarende.
 • For ansettelse i stilling som førstelektor kreves embetseksamen, hovedfag eller mastergrad i naturfag/realfag og dokumentert omfattende forsknings- og utviklingsarbeid som i kvalitet og omfang tilsvarer arbeidsmengde og nivå for en doktorgradsavhandling.
 • Søkeren må dokumentere relevant praktisk-pedagogisk kompetanse. Søkere som ved ansettelse ikke kan dokumentere pedagogisk basiskompetanse, må skaffe seg denne kompetansen i løpet av en toårsperiode. OsloMet tilbyr et emne i universitetspedagogikk (UHPED) som dekker dette kravet.
 • Med bakgrunn i stillingens arbeidsoppgaver kreves god muntlig og skriftlig framstillingsevne på et skandinavisk språk og engelsk. For søkere som ikke har et av de skandinaviske språkene som morsmål, må både muntlige og skriftlige språkferdigheter dokumenteres. 

Ved vurdering og rangering av kvalifiserte søkere vil det bli lagt vekt på:

 • forsknings- og utviklingsarbeid som er relevant for stillingen. Publikasjoner fra de siste seks årene vil bli vektlagt.
 • erfaring med forskningsnettverk og prosjekter med ekstern finansiering er ønskelig
 • potensial for prosjektakkvisisjon
 • undervisningserfaring på bachelor- og masternivå
 • veiledningserfaring på ulike nivåer
 • pedagogiske evner
 • kjennskap til og /eller erfaring fra barnehagefeltet og/eller barnehagelærerutdanningen
 • god digital kompetanse
 • god evne til å kommunisere og samarbeide med studenter og kolleger
 • personlige egenskaper som kan bidra positivt til arbeidsmiljøet 

Generelle kriterier for ansettelse i undervisnings- og forskerstilling fremgår av Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger. 

OsloMet gjennomfører prøving av pedagogiske kvalifikasjoner i forbindelse med intervju. 

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. 

Søknadsprosess:
Innen søknadsfristen må du laste opp følgende dokumenter:

 • søknadsbrev
 • CV
 • attester og alle sider av vitnemål
 • fullstendig publikasjonsliste
 • inntil 10 vitenskapelige arbeider og en oversikt over disse
 • 2 referanser med kontaktinformasjon 

Dokumentene må være på et skandinavisk språk eller engelsk. Oversettelser må være autorisert, og du må påregne å fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse. Ufullstendige søknader vil ikke bli tatt til vurdering.

Som søker vil du bli vurdert av et sakkyndig komite. Før oversendelse av søknadspapirene til sakkyndig komite, vil alle søknadene bli gjennomgått ved fakultetet og søknader fra ikke-kvalifiserte søkere vil ikke bli oversendt til vurdering.

Har du dokumenter som ikke kan lastes opp elektronisk, kontakt: Ingrid Andvin Tsolakis iats@oslomet.no

Vi tilbyr deg

 • interessante og utfordrende oppgaver i et aktivt og mangfoldig fagmiljø
 • tid til profesjonsnært forsknings- og utviklingsarbeid
 • låne- og pensjonsbetingelser i Statens pensjonskasse
 • gode velferdsordninger 

Andre opplysninger
Ønsker du nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte:

 • Instituttleder Mette Tollefsrud, mobil: 414 34 200/ e-post: Mette.Tollefsrud@oslomet.no 
 • Studieleder Ulrika Oterholm, mobil: 959 396 68/: e-post ulrikao@oslomet.no

Stillingene lønnes etter Statens lønnsregulativ:

I stilling som 1011 førsteamanuensis/1198 førstelektor med årslønn fra kr 524 200 – 658 300. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Fra lønnen trekkes 2 % pensjonsinnskudd til SPK.

Vil du søke på stillingen må du søke elektronisk ved å benytte knappen nederst på siden ”logg inn og søk stillingen”.  

OsloMet har implementert Charter & Code og er sertifisert av EU kommisjonen til HR Excellence in Research (HRS4R). 

OsloMet deltar i EU nettverket for mobilitet av forskere Euraxess

Ansettelsestype Fast stilling
Arbeidstid Heltid
Tiltredelse 01.08.2019
Lønn Fra kr 524 200 – kr.658 300.
Antall ledige stillinger 2
Arbeidsomfang 100 % stilling
Sted Oslo
Fylke Oslo
Land Norge
Referansenummer 19/01694
Kontakt
 • Instituttleder Mette Tollefsrud, mobil: 414 34 200/ e-post: Mette.Tollefsrud@oslome
 • Studieleder Ulrika Oterholm, mobil: 959 396 68/: e-post ulrikao@oslomet.no
Publisert 01.03.2019
Søknadsfrist 24.03.2019

Tilbake til ledige stillinger