Fakultet for helsevitenskap (HV), Institutt for fysioterapi

OsloMet –  storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov.  OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.

Fakultet for helsevitenskap tilbyr høyere utdanning innen helsefag og har også forsknings- og utviklingsaktiviteter innen fagområdet.

Vi søker en inspirerende og tydelig leder til landets største fysioterapiutdanning

Fakultet for helsevitenskap, Institutt for fysioterapi, søker studieleder for bachelorutdanningen i fysioterapi. Ansettelse skjer på åremål for en periode på fire år med mulighet til å kunne søke samme stilling for ytterligere to perioder. Stillingen er ledig omgående.

Bachelorutdanningen i fysioterapi ved Institutt for fysioterapi er for tiden organisert i to studieretninger, fysioterapi og mensendieck, men vi utvikler for tiden en felles programplan for de to retningene med planlagt implementering høsten 2020. Ved instituttet tilbys også masterstudier i fysioterapi og rehabilitering, samt fagspesifikke videreutdanninger. Det er stor forskningsaktivitet på instituttet, mye samarbeid nasjonalt og internasjonalt, mange stipendiater og instituttet har tre forskningsgrupper.

Fakultetet tilbyr to ph.d. -programmer; helsevitenskap og atferdsanalyse.


Ansvarsområde

Som studieleder vil du ha faglig og administrativt ansvar for bachelorutdanningen i fysioterapi med to studieretninger; fysioterapi og mensendieck. Du vil ha resultatansvar for forskning, utdanning og formidling, i tillegg til personal- og økonomistyring. Du skal bidra aktivt til strategisk arbeid og videre utvikling av forskningsmiljøet i samarbeid med instituttets øvrige ledelse.

Du vil være en del av instituttets ledergruppe som består av to studieledere og instituttleder.

Ansvarsområder og arbeidsoppgaver for stillingen som studieleder er nærmere beskrevet i stillingsbeskrivelsen.


Vi søker deg som har

 • høyere utdanning på førstestillingsnivå
 • bachelor i fysioterapi
 • erfaring med personalledelse
 • gode muntlige og skriftlige ferdigheter i et skandinavisk språk samt engelsk


Vi ønsker at du har

 • erfaring med økonomistyring
 • erfaring med undervisning i høyere utdanning
 • god systemforståelse
 • erfaring med organisatoriske endringsprosesser


Vi vil vektlegge følgende egenskaper

 • evne til å motivere
 • evne til å skape dialog, og til å bygge arenaer for konstruktivt samarbeid, både internt, nasjonalt og internasjonalt
 • evne til å utøve tydelig, løsningsorientert og målrettet ledelse
 • evne til å kunne håndtere mange ulike arbeidsoppgaver
 • evne til omstilling og gjennomføring av endringsarbeid
 • interesse for pedagogisk utviklingsarbeid og nysgjerrighet på studentaktive læringsformer og bruk av ny teknologi

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det.


Vi kan tilby deg

 • interessante og utfordrende lederoppgaver i et aktivt og engasjert fagmiljø innen undervisning og forskning
 • gode faglige utviklingsmuligheter
 • mulighet for å delta på lederutviklingsprogram og mentor
 • gode låne- og pensjonsbetingelser i Statens pensjonskasse
 • gode velferdsordninger og et rikt tilbud av aktiviteter innen sport og kultur


Du må laste opp attester og alle sider av vitnemål. Dokumentene må være på engelsk eller et skandinavisk språk. Oversettelser må være autorisert. Du må fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse.


Andre opplysninger

Ønsker du nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte:

Instituttleder Hege Bentzen, tlf:909 50 579, e-post: hege.bentzen@oslomet.no

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ, stillingskode 1473, studieleder lønn kr. 670 000 – 754 900 pr år. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

Vil du søke på stillingen må du søke elektronisk ved å benytte knappen nederst i utlysningen ”logg inn og søk stillingen”.

 

Søknadsfrist:         22.03.19

Ref:                      19/02236

OsloMet har implementert Charter & Code og er sertifisert av EU kommisjonen til

HR Excellence in Research (HRS4R).

 

OsloMet deltar i EU nettverket for mobilitet av forskere Euraxess.

 

Ansettelsestype Åremålsstilling (4 år)
Arbeidstid Heltid
Tiltredelse Snarest mulig
Lønn 670 000 – 754 900
Antall ledige stillinger 1
Arbeidsomfang 100 %
Sted Oslo
Fylke Oslo
Land Norge
Referansenummer 19/02236
Kontakt
 • Instituttleder Hege Bentzen, 909 50 579
Publisert 28.02.2019
Søknadsfrist 22.03.2019

Tilbake til ledige stillinger