Velferdsforskningsinsituttet NOVA

OsloMet –  storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov.  OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.

Senter for velferds- og arbeidslivsforskning (SVA) ved OsloMet - storbyuniversitetet består av Arbeidsforskningsinstituttet (AFI), Velferdsforskningsinstituttet NOVA, By- og regionforskningsinstituttet NIBR og Forbruksforskningsinstituttet SIFO.

NOVA er ett av Norges største samfunnsvitenskapelige forskningsinstitutt med vekt på forskning om oppvekst, velferd, sosialpolitikk og eldre år.

Professor innen sosialpolitikk 

Ved Velferdsforskningsinstituttet NOVA, som er en del av Senter for velferds- og arbeidslivsforskning (SVA, https://www.oslomet.no/om/sva), er det nå ledig en fast nyopprettet stilling som professor i sosialpolitikk.

Den som ansettes skal bidra til å styrke koblingen mellom NOVAs forskning og OsloMets generelle undervisningstilbud, og 25 prosent av stillingen vil bestå av undervisning og undervisningsrelatert arbeid ved Fakultet for samfunnsvitenskap. Vi søker en erfaren forsker som kan styrke og bidra til å videreføre NOVAs mangeårige forskning innen trygdeordninger, pensjonspolitikk og inntekts- og levekårsulikhet i instituttets Seksjon for aldersforskning og boligstudier.

NOVA er et oppdragsforskningsinstitutt, og den som ansettes må ha utstrakt erfaring med prosjektakkvisisjon og prosjektledelse. Gitt NOVAs satsning på internasjonalisering, er internasjonale publikasjoner et krav.

Dine arbeidsoppgaver vil i hovedsak være:

  • forske og formidle forskningsresultater

initiere og bidra til å søke midler til eksternfinansiert forskning undervisning på Fakultet for samfunnsvitenskaps utdanninger veilede studenter og sensur av oppgaver videreutvikle nasjonalt og internasjonalt samarbeid med nye og etablerte samarbeidspartnere innen forskningsområdet utvikle samarbeid på tvers av instituttene på SVA og av OsloMet

Vi søker deg som har:

  • kompetanse på professornivå innenfor relevant fagområde
  • erfaring med å lede større forsknings- og utviklingsprosjekter
  • gode og relevante internasjonale forskningsnettverk
  • god skriftlig og muntlig framstillingsevne på engelsk

Ved ansettelse vil det bli lagt vekt på søkerens samlede vitenskapelige produksjon, og det er nødvendig at den som ansettes har vitenskapelige kompetanse innenfor ett eller flere av følgende fagområder: 

  • trygdeordninger
  • pensjonspolitikk
  • inntekts- og levekårsulikhet

Vi ønsker deg som:

har erfaring med komparativ forskning har et stort internasjonalt nettverk har gode samarbeidsevner bidrar med faglig nytenkning og fleksibilitet er faglig engasjert og har evne til å motivere og inspirere studenter, ph.d.-stipendiater og kolleger har evne til å bygge relasjoner internt, nasjonalt og internasjonalt har evne til å jobbe selvstendig og målrettet

Gitt prosjektakkvisisjonens sentrale rolle, er det en fordel å beherske et skandinavisk språk. Søkere som ikke har tilstrekkelige ferdigheter i norsk eller annet skandinavisk språk ved ansettelse, må innen tre år etter å ha begynt i stillingen tilegnet seg kunnskaper i norsk minimum nivå B2.

Dokumentert pedagogisk utdanning og erfaring vektlegges. Har du ikke relevant praktisk-pedagogisk kompetanse, må du forplikte deg til å gjennomføre universitetets program for pedagogisk basiskompetanse (15 studiepoeng) innen to år.

OsloMet gjennomfører prøving av pedagogiske kvalifikasjoner i forbindelse med intervju.

Generelle kriterier for ansettelse i undervisnings- og forskerstilling fremgår av Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger.

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det.

Sakkyndig vurdering

Søkere vil bli vurdert av et sakkyndig utvalg. Innen søknadsfristen må følgende dokumenter lastes opp sammen med søknaden:

CV, attester og alle sider av vitnemål liste over vitenskapelig arbeider 10-15 vitenskapelige arbeider, inklusive ph.d.-avhandlingen din.

Du må laste opp alle disse dokumentene. Dokumentene må være på engelsk eller et skandinavisk språk. Oversettelser må være autorisert. Du må fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at kandidater skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse.

Har du dokumenter som ikke kan lastes opp elektronisk eller ved andre administrative spørsmål, kontakt seniorrådgiver May-Lill Skogli, e-post: mlskog@oslomet.no, telefonnummer: 40 24 40 28.

Vi kan tilby deg

en spennende stilling på Norges tredje største og mest urbane universitet muligheter for faglig videreutvikling i et inspirerende utdannings- og forskningsmiljø med engasjerte kollegaer mulighet til å bidra i et forskningsfelt i utvikling et godt arbeidsmiljø preget av faglig autonomi og gjensidige forpliktelser gode låne- og pensjonsbetingelser i Statens pensjonskasse fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger

Andre opplysninger

Ønsker du nærmere informasjon om stillingen, kan du kontakte forskningsleder Hans Christian Sandlie, e-post hcsan@oslomet.no, telefonnummer 924 83 547

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ, stillingskode 1013 professor. Lønn kroner 695 500 – 893 900 pr. år. For spesielt kvalifisert søker kan høyere lønn vurderes.

Vil du søke på stillingen må du søke elektronisk ved å benytte knappen nederst på siden ”logg inn og søk stillingen”.

 

Søknadsfrist:     21.3.19

Ref.nr:              18/12550

OsloMet har implementert Charter & Code og er sertifisert av EU kommisjonen til

HR Excellence in Research (HRS4R).

 

Ansettelsestype Fast stilling
Arbeidstid Heltid
Tiltredelse Etter avtale
Lønn 695 500 – 893 900
Antall ledige stillinger 1
Arbeidsomfang 100
Sted Stensberggata 26
Fylke Oslo
Land Norge
Referansenummer 18/12550
Kontakt
  • May-Lill Skogli, 402 44 028
Publisert 28.02.2019
Søknadsfrist 21.03.2019

Tilbake til ledige stillinger