Fakultet for helsevitenskap (HV), Institutt for naturvitenskapelige helsefag

OsloMet –  storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov.  OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.

Fakultet for helsevitenskap tilbyr høyere utdanning innen helsefag og har også forsknings- og utviklingsaktiviteter innen fagområdet.

Vi søker inspirerende og utviklingsorientert leder med bred kompetanse

Fakultet for helsevitenskap, Institutt for naturvitenskapelige helsefag, søker studieleder for fagmiljøet knyttet til bioingeniørprogrammet og master i biomedisin-programmet

Vi søker en tydelig og utviklingsorientert studieleder med ledererfaring, bred kompetanse og erfaring innen relevant fagområde. Ansettelse skjer på åremål for en periode på fire år med mulighet til å kunne søke samme stilling for ytterligere to perioder. Stillingen er ledig omgående.

Instituttet tilbyr bachelorstudier i bioingeniørfag, farmasi, radiografi og tannteknikk, masterstudium i biomedisin samt flere videreutdanninger av både fagspesifikk og tverrfaglig art. Instituttets forskningsbaserte utdanninger er organisert med fire studieledere. Instituttet har fokus på økt eksternfinansiert forskningsaktivitet og effektiv bruk av studentaktiviserende undervisningsformer og digitalisering. Fagmiljøet knyttet til bioingeniørfag og biomedisin holder til i Campus Pilestredet og har om lag 35 ansatte. Det er ca. 230 studenter tilknyttet de 2 programmene.

Fakultet for helsevitenskap har to ph.d.-programmer. Studieleder har også personalansvar for stipendiater og andre midlertidige forskere tilknyttet fagmiljøet ved bioingeniør og biomedisin.

Ansvarsområde

Som studieleder får du faglig og administrativt ansvar for bioingeniør og biomedisin programmene. Til stillingen ligger også personal- og økonomistyring. Du skal bidra aktivt til strategisk arbeid og videre utvikling av forskningsmiljøet i samarbeid med instituttets øvrige ledelse.

Studieleder inngår i instituttets ledergruppe som sammen aktivt jobber for at OsloMet er et universitet som «leverer kunnskap som løser samfunnets utfordringer».

Det kan bli tillagt noen undervisnings-/forskningsoppgaver innen studielederområdet etter nærmere avtale. Stillingen kan kombineres med noe egen forskningsaktivitet.

Ansvarsområder og arbeidsoppgaver for studieleder er nærmere beskrevet i stillingsbeskrivelsen.


Vi søker deg som møter følgende krav

 • helserelevant høyere utdanning, fortrinnsvis på førstestillingsnivå, minimum på masternivå
 • erfaring fra personalledelse
 • bred kompetanse og erfaring innen relevant fagområde
 • erfaring fra undervisning og/eller forskning
 • gode muntlige og skriftlige ferdigheter i et skandinavisk språk samt engelsk

Vi ønsker at du har

 • erfaring med økonomistyring
 • erfaring fra UH-sektoren
 • interesse for utvikling av digitale læringsressurser
 • komplementær kompetanse til den øvrige ledergruppen på instituttet vil bli tillagt vekt


Vi vil vektlegge følgende egenskaper

 • evne til å utøve strategisk ledelse
 • motiverende og tydelig lederstil og med evne til å delegere
 • løsnings-, og resultatorientert og med evne til å ta beslutninger
 • evne til å utvikle fagmiljøet og bygge relasjoner internt, nasjonalt og internasjonalt


Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det.


Vi kan tilby deg

 • interessante og utfordrende lederoppgaver i et aktivt og mangfoldig fagmiljø
 • gode utviklingsmuligheter for ledere
 • gode låne- og pensjonsbetingelser i Statens pensjonskasse
 • gode velferdsordninger og et rikt tilbud av aktiviteter innen sport og kultur


Du må laste opp attester og alle sider av vitnemål. Dokumentene må være på engelsk eller et skandinavisk språk. Oversettelser må være autorisert. Du må fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse.


Andre opplysninger

Ønsker du nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte:

 • Instituttleder Prof. Kaare Magne Nielsen, tlf: 67 23 63 17, epost: kamni@oslomet.no
 • Dekan Gro Jamtvedt, tlf: 67 23 60 09, epost: groj@oslomet.no

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ, stillingskode 1473, studieleder lønn kr. 670 000 – 754 900 pr år. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

Vil du søke på stillingen må du søke elektronisk ved å benytte knappen nederst i utlysningen ”logg inn og søk stillingen”.

Søknadsfrist:           20.03.19 

Ref:                        19/02289

OsloMet har implementert Charter & Code og er sertifisert av EU kommisjonen til

HR Excellence in Research (HRS4R).

 

OsloMet deltar i EU nettverket for mobilitet av forskere Euraxess.

Ansettelsestype Åremålsstilling (4 år)
Arbeidstid Heltid
Tiltredelse Snarest mulig
Lønn 670 000 – 754 900
Antall ledige stillinger 1
Arbeidsomfang 100 %
Sted Pilestredet
Fylke Oslo
Land Norge
Referansenummer 19/02289
Kontakt
 • Instituttleder Prof. Kaare Magne Nielsen, 67 23 63 17
 • Dekan Gro Jamtvedt, 67 23 60 09
Publisert 25.02.2019
Søknadsfrist 20.03.2019

Tilbake til ledige stillinger