Senter for velferds- og arbeidslivsforskning (SVA)

OsloMet –  storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov.  OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.

Senter for velferds- og arbeidslivsforskning (SVA) ved OsloMet - storbyuniversitetet består av Arbeidsforskningsinstituttet (AFI), Velferdsforskningsinstituttet NOVA, By- og regionforskningsinstituttet NIBR og Forbruksforskningsinstituttet SIFO.

Leder til Senter for velferds- og arbeidslivsforskning

Senter for velferds- og arbeidslivsforskning (SVA) er en del av OsloMet - storbyuniversitetet. Senteret er Norges største anvendte samfunnsvitenskapelige forskningsmiljø og består for tiden av Arbeidsforskningsinstituttet (AFI), By- og regionforskningsinstituttet (NIBR), Forbruksforskningsinstituttet (SIFO) og Velferdsforskningsinstituttet (NOVA).

Til å lede Senter for velferds- og arbeidslivsforskning (SVA) søker universitetet en inspirerende leder som har det overordnede, strategiske og operative ansvaret for virksomheten ved senteret. Stillingen rapporterer til rektor.

SVA utfører anvendt oppdragsforskning nasjonalt og internasjonalt med ekstern finansiering. Instituttene i senteret er økonomiske resultatenheter og rapporterer til senterets leder. SVA har totalt ca 200 forskere og stipendiater fordelt på ulike samfunnsvitenskapelige disipliner. Tematisk er forskningen knyttet til velferdspolitikk, arbeidsliv, forbruk og by- og regional utvikling. Senterets mål er å utføre samfunnsnyttig, relevant og praksisnær forskning med høy kvalitet innenfor sine forskningsfelt og i tråd med universitetets overordnede faglige strategier. Senterets forskere samarbeider med kollegaer ved OsloMet og med forskningsmiljøer i inn- og utland. Det er et uttalt mål å videreutvikle senteret som en del av OsloMet - storbyuniversitetet.

Dine arbeidsoppgaver vil i hovedsak være

 • lede og videreutvikle SVA som oppdragsforskningssenter i samarbeid med universitetets ledelse, senterstyret og direktører for instituttene
 • bidra til å videreutvikle integreringen av senterets faglige virksomhet som del av OsloMet som universitet
 • utvikle internasjonale nettverk med relevans for forskningen ved senteret
 • bidra til å profilere senteret og OsloMet - storbyuniversitetet som Norges ledende miljø innen anvendt forskning
 • være en konstruktiv bidragsyter i rektors ledergruppe

 Vi søker deg som har 

 • relevant ledererfaring fra kunnskaps-/eller forskningsinstitusjoner
 • erfaring fra ledelse av endringsprosesser, strategiutvikling, implementering og økonomistyring. Det må kunne vises til dokumenterbare resultater.
 • doktorgrad eller kompetanse på tilsvarende nivå innen relevante forskningsfelt (førstekompetanse). Særlig tung ledererfaring kan kompensere for manglende formell utdanning.
 • kjennskap om internasjonale og nasjonale trender innen senterets forskningsfelt og OsloMets utdanninger
 • god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk eller annet skandinavisk språk, samt engelsk

Vi ønsker deg som har

 • evne til å utøve strategisk ledelse
 • en motiverende, inkluderende og resultatorientert lederstil
 • gode samarbeidsevner og relasjonelle ferdigheter
 • evne til være en synlig og dyktig kommunikator i det offentlige ordskiftet, samt overfor universitetets medarbeidere

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det.

Vi kan tilby deg

 • et godt arbeidsmiljø ved Norges tredje største og mest urbane universitet låne- og pensjonsbetingelser i Statens pensjonskasse gode velferdsordninger

Andre opplysninger

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ, stillingskode 1474, lønn kr 950 400 – 1 137 100. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Tilsetting skjer på åremål for 4 år fra 1. august 2019.  

Stillingsbeskrivelse for stillingen ligger her.

Du må laste opp attester og alle sider av vitnemål. Dokumentene må være på engelsk eller et skandinavisk språk. Oversettelser må være autorisert. Du må fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse.

Ønsker du nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte:

 • Rektor Curt Rice, mobil 464 14 635, epost: curt.rice@oslomet.no
 • Direktør for Organisasjon og virksomhetsstyring Tore Hansen, mobil 951 80 114, epost: tore.hansen@oslomet.no
 • Ta gjerne en uformell og uforpliktende kontakt med partner Liv Bøe hos Amrop Delphi, tel 23332770.

Vil du søke på stillingen må du søke elektronisk ved å benytte knappen nederst i utlysningen ”logg inn og søk stillingen”.

Søknadsfrist:        20. mars 2019

Ref:                     19/01887

OsloMet har implementert Charter & Code og er sertifisert av EU kommisjonen til

HR Excellence in Research (HRS4R).OsloMet deltar i EU nettverket for mobilitet av forskere Euraxess.

Ansettelsestype Åremålsstilling (4 år)
Arbeidstid Heltid
Tiltredelse 1. august 2019
Lønn 950 400 – 1 137 100
Antall ledige stillinger 1
Arbeidsomfang 100%
Sted Stensberggata 26, 0170 Oslo
Fylke Oslo
Land Norge
Referansenummer 19/01887
Kontakt
 • Rektor Curt Rice, 464 14 635
 • Direktør for ORV Tore Hansen , 951 80 114
 • Partner Liv Bøe, Amrop Delphi (executive search), 23 33 27 70
Publisert 11.02.2019
Søknadsfrist 23.04.2019

Tilbake til ledige stillinger