Fakultet for helsevitenskap (HV), Seksjon for studieadministrasjon HV

OsloMet –  storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov.  OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.

Fakultet for helsevitenskap tilbyr høyere utdanning innen helsefag og har også forsknings- og utviklingsaktiviteter innen fagområdet.

Førstekonsulent/rådgiver - studieadministrasjon

Fakultet for helsevitenskap, Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering, søker medarbeider til ledig vikariat som førstekonsulent/rådgiver. Vikariatet har en varighet på 1 år, med mulighet for forlengelse. Ønsket tiltredelse er 1.2.2019.

Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering har ansvaret for administrasjon og utvikling av fakultetets fag- og studietilbud i samarbeid med instituttene. Seksjonen ivaretar utvikling og vedlikehold av studieadministrative regelverk og rutiner, rapportering, studentforvaltning, eksamensarbeid og internasjonalisering.

Stilingen er for tiden tilknyttet studiested Pilestredet 32.

Dine arbeidsoppgaver vil i hovedsak være å

 • følge opp og koordinere avtaler med instituttets samarbeidspartnere i praksisfeltet
 • planlegge, koordinere og følge opp studenters gjennomføring av praksis
 • behandle søknader om permisjon, tilrettelegging og andre studieadministrative oppgaver
 • behandle administrative oppgaver i forbindelse med eksamen (planlegging, klager, begrunnelser etc.) 

Arbeidsoppgavene utføres i et team med ansvar for eksamen, studentforvaltning og praksis for studenter på bachelorstudiet i sykepleie. Oppgavene vil variere over tid, og du må være innstilt på å at du kan få andre oppgaver innenfor seksjonens ansvarsområde.

 

Vi søker deg som har

 • universitets-/høgskoleutdanning minimum på bachelornivå
 • meget god IT-kompetanse (bl.a.Excel), og erfaring med elektroniske datasystemer
 • kjennskap/ erfaring med gjennomføring av praksis og /eller relevant erfaring fra helsesektoren (organisering av helsetjenester)
 • god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på et skandinavisk språk og engelsk

Lang og relevant erfaring kan kompensere for kravet til utdanning. Erfaring med læringsplattformer som Canvas samt administrative systemer som Inspera er en fordel.

 

Vi ønsker deg som

 • har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • har god vurderingsevne, samt evne til å stå på og beholde roen i hektiske perioder
 • har evne til å fange opp og løse løpende problemstillinger er nøyaktig, effektiv og serviceinnstilt

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det.

 

Vi kan tilby deg

 • en spennende jobb på Norges tredje største og mest urbane universitet
 • varierte arbeidsoppgaver med muligheter for faglig utvikling
 • et godt arbeidsmiljø som er preget av samarbeid og engasjement
 • en arbeidsplass i utvikling
 • gode pensjonsbetingelser i Statens Pensjonskasse
 • fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger 

Du må laste opp attester og alle sider av vitnemål. Dokumentene må være på engelsk eller et skandinavisk språk. Oversettelser må være autorisert. Du må fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse.

 

Andre opplysninger Ønsker du nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte:

 • Kontorsjef Anne Øverland, 67 23 62 16, epost: anneover@oslomet.no

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ, 1434 rådgiver, lønn kroner 442 400 – 586 500 eller 1408 førstekonsulent, lønn kroner 397 200 – 472 300 pr. år For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

Vil du søke på stillingen må du søke elektronisk ved å benytte knappen nederst i utlysningen ”logg inn og søk stillingen”.

Søknadsfrist: 28.1.2019    
Ref.: 19/00164               

OsloMet har implementert Charter & Code og er sertifisert av EU kommisjonen til HR Excellence in Research (HRS4R). OsloMet deltar i EU nettverket for mobilitet av forskere Euraxess

 Ansettelsestype Vikariat
Arbeidstid Heltid
Tiltredelse 1.2.2019
Lønn Statens lønnsregulativ, etter avtale
Antall ledige stillinger 1
Arbeidsomfang 100%
Sted Oslo
Fylke Oslo
Land Norge
Referansenummer 19/00164
Kontakt
 • Anne Øverland, kontorsjef, 67 23 62 16
Publisert 14.01.2019
Søknadsfrist 28.01.2019

Tilbake til ledige stillinger