Fakultet for helsevitenskap (HV), Institutt for atferdsvitenskap

OsloMet –  storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov.  OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.

Fakultet for helsevitenskap tilbyr høyere utdanning innen helsefag og har også forsknings- og utviklingsaktiviteter innen fagområdet.

Institutt for atferdsvitenskap har om lag 60 ansatte og 750 studenter tilknyttet instituttets virksomhet. Instituttet har aktivitet ved alle tre studiesteder - i Pilestredet, på Kjeller og i Sandvika.

Ved Fakultet for helsevitenskap, Institutt for atferdsvitenskap er det ledig et vikariat i 100 % stilling som universitetslektor. Vikariatet er ledig omgående og har en varighet på tre år.

Institutt for atferdsvitenskap har følgende utdanningsprogram: bachelorprogram i vernepleie og i psykologi, masterprogram i atferdsvitenskap, en rekke etter- videreutdanninger og Ph.d-program i atferdsanalyse.

Det er utstrakt forskningsaktivitet på instituttet og flere forskningsgrupper er etablert. Les mer om dette her.

Fakultet for helsevitenskap har i tillegg til ph.d.-programmet i atferdsanalyse også ett ph.d.-program i helsevitenskap.


Dine arbeidsoppgaver vil i hovedsak være 

 • ha emneansvar, undervise og utvikle studentaktive læringsformer ved bachelorutdanningen i vernepleie
 • sensurere eksamensoppgaver
 • veilede og vurdere studenter i praksis
 • undervise og vurdere studenter i praktiske ferdigheter på øvingspost
 • bidra til utvikling av studieprogrammet og instituttets faglige virksomhet
 • drifte og ha ansvar for logistikken i øvingsposten
 • innleie av timelærere i samarbeid med studieleder


Vi søker deg som har

 • helserelevant mastergrad
 • bachelorgrad i sykepleie eller vernepleie
 • relevant praktisk/klinisk erfaring fra helsetjenester på kommunalt og statlig nivå
 • gode kunnskaper i et skandinavisk språk og engelsk, muntlig og skriftlig


Det er en fordel at du har

 • erfaring med undervisning og veiledning
 • dokumentert pedagogisk utdanning
 • kjennskap til programplanen for vernepleierutdanningen
 • nyere klinisk erfaring
 • god kjennskap til digitale læringsverktøy
 • kjennskap til databasen VAR Healthcare
 • innsikt i helselovgivningen


OsloMet gjennomfører prøving av pedagogiske kvalifikasjoner i forbindelse med intervju.

Generelle kriterier for tilsetting i undervisnings- og forskerstilling fremgår av Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger


Vi ønsker deg som

 • har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • god evne til å inspirere og veilede studenter og kollegaer
 • evne til å jobbe selvstendig og vise fleksibilitet
 • er løsningsorientert, har stor arbeidskapasitet og positivt engasjement
 • har evne til å møte studentene som ansvarlige deltakere i egen læring

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det.


Vi kan tilby deg

 • Norges tredje største og mest urbane universitet
 • et inspirerende utdannings- og forskningsmiljø med muligheter for faglig utvikling
 • pensjonsbetingelser i Statens pensjonskasse
 • gode velferdsordninger


Andre opplysninger

Ønsker du nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte:

 • Studieleder Karen Engeland, karen.engeland@oslomet.no telefon +47 95 89 49 79
 • Instituttleder Einar Strumse, einar.strumse@oslomet.no, telefon +47 467 47 971


Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ, 1009 universitetslektor. Lønn kroner 449 400-586 500pr.år For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.  

Vil du søke på stillingen må du søke elektronisk ved å benytte knappen nederst på siden ”logg inn og søk stillingen”.

 

Søknadsfrist:         14.01.2019

Ref:                      18/12956

 

OsloMet har implementert Charter & Code og er sertifisert av EU kommisjonen til

HR Excellence in Research (HRS4R).

OsloMet deltar i EU nettverket for mobilitet av forskere Euraxess.

 

Ansettelsestype Vikariat
Arbeidstid Heltid
Tiltredelse Snarest mulig
Lønn kroner 449 400-586 500
Antall ledige stillinger 1
Arbeidsomfang 100 %
Sted Pilestredet
Fylke Oslo
Land Norge
Referansenummer 18/12956
Kontakt
 • Karen Engeland, studieleder, +47 95 89 49 79
 • Einar Strumse, instituttleder, +47 467 47 971
Publisert 21.12.2018
Søknadsfrist 14.01.2019

Tilbake til ledige stillinger