Fakultet for helsevitenskap (HV), Institutt for naturvitenskapelige helsefag

OsloMet –  storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov.  OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.

Fakultet for helsevitenskap tilbyr høyere utdanning innen helsefag og har også forsknings- og utviklingsaktiviteter innen fagområdet.

Fakultet for helsevitenskap, Institutt for naturvitenskapelige helsefag har ledig en åremålsstilling som stipendiat. Stipendiatperioden er på tre år i 100 % stilling uten undervisningsplikt/pliktarbeid.

Farmasiutdanningen har fått støtte til en stipendiatstilling fra Stiftelsen til fremme av norsk apotekfarmasi. Forskningsprosjektet har fokus på utvikling av praksis i apotek, og kompetansehevende tiltak for apotekfarmasøyter.

Det er utstrakt forskningsaktivitet på instituttet og flere forskergrupper er etablert. Stipendiaten tilknyttes begge forskningsgruppene på farmasi; Sykdom og miljøpåvirkning, og Legemidler og pasientsikkerhet.

Stillingen vil knyttes til ph.d-programmet i helsevitenskap.

Opptak til doktorgradsprogrammet i helsevitenskap er en forutsetning for å tiltre i stillingen.

Nærmere informasjon om søknad om opptak til doktorgradsprogrammet vil bli gitt underveis i ansettelsesprosessen.


Arbeidsområde

Forskningsområdet er innen kompetanseoppbygging og kompetanseformidling i apotek. Det legges blant annet opp til en intervensjon i form av kompetanseheving om riktig antibiotikabruk blant apotekfarmasøyter. I forskningsprosjektet vil det forskes på om god kompetanse hos apotekfarmasøyter fører til bedre etterlevelse av antibiotikabehandling. Andre deler av forskningsprosjektet ser på samhandling mellom lege og pasient og samhandling mellom farmasøyt og leger. I forskningsprosjektet vil det være tett kontakt mellom akademia og apotekfarmasøyter.

Kvalifikasjoner

Du må ha:

 • mastergrad i farmasi (120 sp/ECTS) 
 • erfaring fra norske apotek og kjenne til helsetjenester i apotek
 • god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på et skandinavisk språk og engelsk

Det er en fordel at du har:

 • forståelse for ulike helseprofesjoners roller og oppgaver
 • forståelse for både kvalitativ og kvantitativ metode
 • erfaring med å jobbe i team, gjerne tverrfaglige


Ønskede egenskaper

 • gode kommunikasjons- og samarbeidsegenskaper
 • evne til å jobbe selvstendig
 • god gjennomføringsevne
 • høy motivasjon og god arbeidskapasitet


Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det.


Vi tilbyr deg

 • spennende jobbmulighet på Norges tredje største og mest urbane universitet
 • tilgang til faglig videreutvikling i et kreativt fag- og forskningsmiljø
 • faglig kompetent miljø samt godt arbeidsmiljø på farmasiutdanningen
 • en arbeidsplass i utvikling
 • gode pensjonsbetingelser i Statens pensjonskasse
 • gode velferdsordninger


Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ, stillingskode 1017 stipendiat, kr. 449 400 per år som startlønn første året. Lønn stiger til kr. 480 600 i løpet av perioden.


Vi benytter et elektronisk rekrutteringssystem. Vil du søke på stillingen, registrer din søknad og CV ved å benytte knappen ”logg inn og søk stillingen”.

Innen søknadsfristen må du sammen med søknaden laste opp følgende dokumenter:

 • søknad, CV og kopier av vitnemål, karakterutskrifter og attester
 • utenlandsk utdanning skal fortrinnsvis være godkjent på forhånd, og bekreftet kopi av godkjenningsbrev bør vedlegges
 • masteroppgave/ hovedoppgave
 • liste over eventuelle egne publikasjoner
 • eventuelle andre vitenskapelige arbeid som du ønsker skal bli vurdert, samt en liste over egne publikasjoner

Dokumentene må være på engelsk eller et skandinavisk språk. Oversettelser må være autorisert. Du må fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse.

Ufullstendig søknad vil ikke bli vurdert.

Har du dokumenter som ikke kan lastes opp elektronisk, kontakt seniorrådgiver Malin Larsen, malin.larsen@oslomet.no


Andre opplysninger

For nærmere informasjon om stillingen, kontakt:

 • Studieleder Anne Berit Walter, 92221975
 • Førsteamanuensis Tonje Krogstad, 95936489

 

Søknadsfrist:          16.01.2019

Ref:                       18/12951

 

 

OsloMet har implementert Charter & Code og er sertifisert av EU kommisjonen til

HR Excellence in Research (HRS4R).

 

OsloMet deltar i EU nettverket for mobilitet av forskere Euraxess

 

 

 Ansettelsestype Stipendiat
Arbeidstid Heltid
Tiltredelse Snarest mulig
Lønn kr. 449 400
Antall ledige stillinger 1
Arbeidsomfang 100 %
Sted Pilestredet
Fylke Oslo
Land Norge
Referansenummer 18/12951
Kontakt
 • Anne Berit Walter, studieleder, 92221975
 • Tonje Krogstad, førsteamanuensis, 95936489
Publisert 19.12.2018
Søknadsfrist 16.01.2019

Tilbake til ledige stillinger