Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI), Institutt for barnehagelærerutdanning (BLU)

OsloMet - storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet har studiesteder i Pilestredet, på Kjeller og i Sandvika. OsloMet er et attraktivt studie- og arbeidssted og en aktiv del av storbyregionens samfunns-, arbeids- og kulturliv. 

Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI) har ca. 550 ansatte og 7000 studenter, og holder til i Oslo og Akershus. Fakultetet består av fire institutter og Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO).

Fakultetet utdanner fremtidens lærere fra barnehage til og med videregående skole, i nært samarbeid med praksisfeltet. I tillegg tilbyr fakultetet utviklingsstudier og utdanning i tegnspråk og tolking. Mangfold er en kjerneverdi for fakultetets virksomhet. Forsknings- og utviklingsarbeidet er profesjonsrettet, praksisnært og internasjonalt orientert.


En barnehagelærers viktigste kompetanse og oppgave er å kunne legge til rette for og lede pedagogisk arbeid med små barn. Barnehagelæreren skal i tillegg være leder og samarbeidspartner for sine kolleger i barnehagen og med foreldre og fagpersoner. Instituttet har ca. 115 tilsatte og 2000 studenter.

Ved institutt for barnehagelærerutdanning er det ledig en 100 % fast stilling som førsteamanuensis/førstelektor i pedagogikk, med arbeidsoppgaver knyttet til tema mangfold og inkludering, med særlig vekt på barn med særskilte behov. Stillingen fordrer kunnskap om barn og barnehagens ansvar for å inkludere alle barn.

Instituttet søker en medarbeider som trives med tverrfaglighet, tverrprofesjonelt samarbeid og som liker å jobbe i en organisasjon som verdsetter engasjement og vilje til å ta ansvar. Personen vi søker må være nysgjerrig og interessert i kollegaers arbeid og være ambisiøs på studenters vegne. Det er en fordel om du har undervisnings- og veiledererfaring. Vi verdsetter erfaring med og krever bruk av digitale læringsressurser. Instituttet tilbyr engelskspråklige emner både på bachelor og masternivå og vi forventer at våre kollegaer tar del i faglige nettverk både nasjonalt og internasjonalt.  

Institutt for barnehagelærerutdanning har en beliggenhet sentralt i Oslo og har et utstrakt samarbeid med barnehager og institusjoner relevant for vårt arbeid. Stillingen fordrer en forståelse for storbyens mangfold, barns oppvekstsvilkår og barnehagens plass i velferdssamfunnet.  

Les mer om fakultetet/instituttet her. 

Dine arbeidsoppgaver vil i hovedsak være

 • undervisning, veiledning og vurdering på ulike program i barnehagelærerutdanningen
 • undervisning på ulike videreutdanninger og oppdragskurs for barnehagesektoren
 • koordinering, samarbeid, planlegging og evaluering internt på instituttet og med eksterne samarbeidspartnere
 • faglig-administrative oppgaver
 • forsknings- og utviklingsarbeid etter interne retningslinjer 

Kvalifikasjoner

 • doktorgrad / mastergrad innenfor pedagogikk, psykologi, sosialfag, eller tilsvarende
 • kunnskap og dokumentert kompetanse om barnehagebarn, inkluderende praksiser, mangfold og barn med særskilte behov
 • god muntlig og skriftlig formidlingsevner på et skandinavisk språk og engelsk
 • erfaring fra undervisning på universitets- og høgskolenivå, fortrinnsvis barnehagelærerutdanning
 • erfaring fra forsknings- og utviklingsarbeid relevant for barnehagefeltet

Ønskede egenskaper

 • evne til å motivere og inspirere studenter
 • evne til å legge til rette for studentenes læring gjennom studentaktive / digitale læringsformer
 • gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • evne til å ta initiativ, arbeide selvstendig, ta ansvar og være strukturert
 • evne til tverrfaglig samarbeid
 • faglig engasjement med interesse for profesjonen 

I en helhetsvurdering av søkere vil det bli lagt vekt på:

 • personlig egnethet som sees i sammenheng med formalkompetanse
 • god formidlingsevne 

Dokumentert pedagogisk utdanning og erfaring vektlegges. Har du ikke relevant praktisk-pedagogisk kompetanse, må du forplikte deg til å gjennomføre OsloMet sitt program for pedagogisk basiskompetanse (15 studiepoeng) innen to år

Universitetet gjennomfører prøving av pedagogiske kvalifikasjoner i forbindelse med intervju. 

Generelle kriterier for tilsetting i undervisnings- og forskerstilling fremgår av Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger.

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det.

Sakkyndig vurdering
Som søker vil du bli vurdert av et sakkyndig utvalg. Innen søknadsfristen må du sammen med søknaden laste opp følgende dokumenter:

 • CV, attester og alle sider av vitnemål
 • liste over vitenskapelig arbeider
 • inntil 10 vitenskapelige arbeider, eventuelt inklusiv ph.d.-avhandlingen din. 

Du må laste opp alle disse dokumentene. Dokumentene må være på engelsk eller et skandinavisk språk. Oversettelser må være autorisert. Du må fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse. 

Har du dokumenter som ikke kan lastes opp elektronisk, kontakt:
Ingrid Andvin Tsolakis - iats@oslomet.no

Vi kan tilby deg

 • Norges tredje største og mest urbane universitet
 • muligheter for faglig utvikling og deltagelse i spennende forskningsgrupper
 • en arbeidsplass i utvikling og engasjerte medarbeidere
 • låne- og pensjonsbetingelser i Statens pensjonskasse
 • fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger  

Andre opplysninger
Ønsker du nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte:

 • Studieleder Ulrika Oterholm, Mobil: 95 93 96 68, ulrikao@oslomet.no 


Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ, stillingskode og tittel. Førsteamanuensis kode 1011/førstelektor kode 1198 avlønnes fra kr 524 200,- til kr 658 300,-. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. 

Vil du søke på stillingen må du søke elektronisk ved å benytte knappen nederst på siden ”logg inn og søk stillingen”.  

Søknadsfrist:  19. september
Ref: 18/07555
 

OsloMet har implementert Charter & Code og er sertifisert av EU kommisjonen til
HR Excellence in Research (HRS4R). 

OsloMet deltar i EU nettverket for mobilitet av forskere Euraxess

Ansettelsestype Fast stilling
Arbeidstid Heltid
Tiltredelse 01.08.2019
Lønn Fra kr 524 200,- til kr 658 300
Antall ledige stillinger 1
Arbeidsomfang 100 %
Sted Oslo
Fylke Oslo
Land Norge
Referansenummer 18/07555
Kontakt
 • Studieleder Ulrika Oterholm, Mobil: 95 93 96 68, ulrikao@oslomet.no
Publisert 31.08.2018
Søknadsfrist 20.09.2018

Tilbake til ledige stillinger