Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI), Institutt for yrkesfaglærerutdanning

OsloMet - storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet har studiesteder i Pilestredet, på Kjeller og i Sandvika. OsloMet er et attraktivt studie- og arbeidssted og en aktiv del av storbyregionens samfunns-, arbeids- og kulturliv. 

Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI) har ca. 550 ansatte og 7000 studenter, og holder til i Oslo og Akershus. Fakultetet består av fire institutter og Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO).

Fakultetet utdanner fremtidens lærere fra barnehage til og med videregående skole, i nært samarbeid med praksisfeltet. I tillegg tilbyr fakultetet utviklingsstudier og utdanning i tegnspråk og tolking. Mangfold er en kjerneverdi for fakultetets virksomhet. Forsknings- og utviklingsarbeidet er profesjonsrettet, praksisnært og internasjonalt orientert.


Instituttet utdanner lærere med kompetanse til undervisning på yrkesfaglige studieretninger i den videregående skolen.

Instituttleder - Institutt for yrkesfaglærerutdanning

Institutt for yrkesfaglærerutdanning tilbyr åtte lærerutdanninger på bachelornivå i yrkesfag og master i yrkespedagogikk, i tillegg til et bredt tilbud av etter- og videreutdanninger. Vi har også et kompetansesenter for yrkesfag med betydelig oppdragsvirksomhet. Instituttet har et aktivt fagmiljø som driver forsking og utviklingsarbeid innenfor det yrkesfaglige feltet. Totalt har instituttet 84 medarbeidere og ca. 1200 studenter som har sin hovedaktivitet på campus Kjeller. Les mer om instituttet på våre nettsider.

Instituttleder har som øverste leder på instituttet det faglige og administrative ansvaret for utdanning, forskning, utviklingsarbeid og formidling. Du er også pådriver for samarbeid med praksisfeltet og aktiv deltaker i fakultetets arbeid med internasjonalisering. Som instituttleder har du lederansvar for instituttets 4 studieledere i tillegg til økonomi- og resultatansvar. Du er dessuten med i fakultetets ledergruppe og rapporterer til dekan.

Ansvar og oppgaver er beskrevet i egen stillingsbeskrivelse for instituttleder.

Dine viktigste oppgaver vil være:

 • lede og utvikle instituttets virksomhet i tråd med OsloMets verdier og med fokus på forskning, utdanning og formidling
 • ta aktivt del i og lede instituttets strategiske arbeid, utvikle og forankre strategier og handlingsplaner og ta aktivt del i fakultetets strategiske arbeid
 • videreutvikle en positiv og inkluderende organisasjonskultur og et godt arbeidsmiljø for medarbeidere og studenter ved å sikre medbestemmelse og medvirkning
 • representere arbeidsgiver og videreutvikle samarbeid med sentrale partnere i utdanningssektoren, næringsliv og offentlige myndigheter 

Du må ha:

 • lederutdanning og/eller ledererfaring
 • mastergrad i relevant fagområde
 • god kjennskap til det yrkesfaglige utdanningsområdet
 • kjennskap til lærerutdanning
 • evne til selvstendig og resultatorientert arbeid
 • evne til å motivere og bygge gode relasjoner
 • gode muntlige og skriftlige kommunikasjonsevner på et skandinavisk språk og engelsk 

Det er ønskelig at du har:

 • ledererfaring fra kunnskapsorganisasjon
 • førstestillingskompetanse
 • erfaring fra undervisning, forskning og utviklingsarbeid på et yrkesfaglig fagområde
 • engasjement for likestilling og mangfold

Følgende vil også tillegges vekt:

 • personlig egnethet
 • motivasjon for stillingen
 • komplementær kompetanse til det øvrige teamet

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det.

Vi kan tilby deg:

 • utfordrende og interessante lederoppgaver på et institutt i stor utvikling
 • inspirerende og sterke fagmiljøer
 • mulighet til å prege fremtidens yrkesfaglærerutdanning
 • deltakelse i lederutviklingsprogram
 • gunstige låne- og pensjonsbetingelser i Statens pensjonskasse
 • gode velferdsordninger 

Andre opplysninger:
Stillingen er en åremålsstilling på 4 år, med mulighet for å søke på samme stilling ytterligere to ganger i til sammen 12 år. Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ, stillingskode 1475 instituttleder. Lønn kroner 713 600-848 800 pr. år. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.  

Ønsker du nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte:

 • Dekan, Sarah Paulson, sarah.paulson@oslomet.no
 • Fakultetsdirektør, Cecilie Wilberg, cecilie.wilberg@oslomet.no 

Ta gjerne konfidensiell og uforpliktende kontakt med Gisle Roll Ludvigsen i Experis Executive, telefon 934 68 168. 

Vil du søke på stillingen må du søke elektronisk ved å benytte knappen nederst på siden ”logg inn og søk stillingen”. 

Søknadsfrist:   30. september

Ref:   18/08786     

Ansettelsestype Åremålsstilling (4 år)
Arbeidstid Heltid
Tiltredelse 01.01.2019
Lønn 713 600-848 800 pr. år
Antall ledige stillinger 1
Arbeidsomfang 100%
Sted Kjeller
Fylke Akershus
Land Norge
Referansenummer 18/08786
Publisert 31.08.2018
Søknadsfrist 02.10.2018

Tilbake til ledige stillinger