Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO)

OsloMet - storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet har studiesteder i Pilestredet, på Kjeller og i Sandvika. OsloMet er et attraktivt studie- og arbeidssted og en aktiv del av storbyregionens samfunns-, arbeids- og kulturliv. 

NAFO får oppdrag fra Utdanningsdirektoratet og samarbeider med universiteter, høgskoler, de øvrige nasjonale sentrene, FUG og Kompetanse Norge. Fokusvirksomhetene innen barnehager, grunnskoler, videregående opplæring og voksenopplæring er sentrale medspillere.

Senteret driver kompetanseoppbygging for arbeid i og ledelse av virksomheter i forhold til opplæring av språklige minoriteter og i utvikling av inkluderende flerkulturelle læringsfellesskap.

Rådgiver/seniorrådgiver til faglig formidlingsarbeid

Variert og spennende stilling - Norsk som andrespråk
Vi trenger en rådgiver/seniorrådgiver til vårt team som blant annet skal jobbe med faglig formidlingsarbeid med fokus på norsk som andrespråk og språkopplæring i alle fag. Du kan lese om flere av våre spennende oppgaver på vår nettside

Stillingen er fast og vi ønsker tiltredelse så snart som mulig, og helst senest 1. desember.

Dine arbeidsoppgaver vil i hovedsak være

 • faglig formidlingsarbeid skriftlig og muntlig
 • arbeid med digitale, flerspråklige læringsressurser
 • redaksjonelt arbeid på NAFOs nettsider
 • å lede og delta i ulike nettverk

Arbeid med norsk/norsk som andrespråk vil tilligge stillingen. Reising må påregnes. 

Vi søker deg som har
 • høgskole/universitetsutdanning mastergrad i norsk som andrespråk, flerkulturell pedagogikk,  barns språkutvikling og språklæring i barnehagen el..
 • forelesnings- og undervisningserfaring
 • undervisningserfaring fra flerspråklige grupper i skolen
 • erfaring fra arbeid med digitale flerspråklige læringsressurser
 • dokumentert evne til selvstendig og resultatorientert arbeid
 • god muntlig og skriftlig formuleringsevne på norsk

 Det er en fordel at du har

 • god kjennskap til regelverk og læreplaner for elever og deltakere i grunnopplæringen
 • erfaring med og kjennskap til WordPress, Moodle og andre publiseringsverktøy
 • erfaring med å lede prosjekter
 • erfaring med pedagogisk utviklingsarbeid

Vi ønsker deg som
Er fleksibel og har evne til å omstille deg i henhold til aktuelle prosjekter. Vi har en bred kontaktflate, så det er viktig for oss at du har gode samarbeidsevner. Din evne til å kommunisere godt både skriftlig og muntlig vil være avgjørende for å lykkes i denne stillingen. 

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. 

Vi kan tilby deg

 • muligheter for faglig utvikling et kreativt og utviklende arbeidsmiljø
 • låne- og pensjonsbetingelser i Statens Pensjonskasse
 • fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger

Du må laste opp attester og alle sider av vitnemål. Dokumentene må være på engelsk eller et skandinavisk språk. Oversettelser må være autorisert. Du må fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse.

Andre opplysninger
Ønsker du nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte:

 • Senterleder Sigrun Aamodt, telefon 67 23 53 38, sigrun.aamodt@hioa.no
 • Seniorrådgiver Dag Fjæstad, telefon 67 23 53 24, dag.fjastad@hioa.no

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ, 1434 rådgiver/1364 seniorrådgiver, lønn kroner 442 400-682 200 pr. år. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. 

Vil du søke på stillingen må du søke elektronisk ved å benytte knappen nederst i utlysningen ”logg inn og søk stillingen”. 

 

Søknadsfrist:          (23.09.2018

Ref:                        18/08252

Ansettelsestype Fast stilling
Arbeidstid Heltid
Tiltredelse 01.12.18
Lønn 442 400-682 200
Antall ledige stillinger 1
Arbeidsomfang 100%
Sted Oslo
Fylke Oslo
Land Norge
Referansenummer 18/08252
Publisert 30.08.2018
Søknadsfrist 23.09.2018

Tilbake til ledige stillinger