Fakultet for helsevitenskap (HV), Institutt for fysioterapi

OsloMet - storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet har studiesteder i Pilestredet, på Kjeller og i Sandvika. OsloMet er et attraktivt studie- og arbeidssted og en aktiv del av storbyregionens samfunns-, arbeids- og kulturliv. 

Fakultet for helsevitenskap tilbyr høyere utdanning innen helsefag og har også forsknings- og utviklingsaktiviteter innen fagområdet.

Ved Fakultet for helsevitenskap, Institutt for fysioterapi, er det ledig stilling som førsteamanuensis fra 1. mars 2019 innen fagområdet barne- og ungdomsfysioterapi.

Det åpnes for at stillingen kan deles opp i to 50 % stillinger (el. 40 -60 %). Søkere som ønsker dette bes presisere det i søknaden.

Institutt for fysioterapi tilbyr bachelorstudium i fysioterapi, masterstudium i fysioterapi og masterstudium i rehabilitering og habilitering samt flere videreutdanninger. Det er utstrakt forskningsaktivitet på fakultetet og ved instituttet er det flere forskningsgrupper med stor aktivitet. Fakultet for helsevitenskap har to ph.d.-programmer, i henholdsvis helsevitenskap og atferdsanalyse.

OsloMet er den eneste utdanningsinstitusjonen som per i dag tilbyr videreutdanning i fysioterapi til barn og unge, og masterstudium i fysioterapi med fordypning på dette fagområdet. Utdanningsprogrammene er under revisjon. Vår nye medarbeider vil bli sentral for videreføring og videreutvikling av forskningsaktiviteten og studietilbudene på fagområdet.  

Vi ønsker deg som er fysioterapeut med solid erfaring fra klinisk arbeid og forskning knyttet til barn og unge, og som kjenner bredden av oppgaver og utfordringer i fagfeltet. Det er viktig at du ønsker å bidra til å oppfylle fakultetets strategi om kvalitet, robusthet og samfunnsrelevans i studiene og i praksisnær forskning, og som kan føre til innovasjon og forbedring av praksis og pasientenes/brukernes helse.

Dine arbeidsoppgaver vil i hovedsak være å:

 • utvikle og gjennomføre emner og studieprogram på master- og bachelornivå med en studentaktiv profil
 • undervise og veilede studenter på alle nivåer i utdanningen, med emneansvar på bachelornivå
 • drive forskningsvirksomhet som styrker forbindelseslinjene mellom FoU, utdanning og praksisfelt
 • delta i forskningsgrupper og forskningsprosjekter

Vi søker deg som har

 • autorisasjon som fysioterapeut og relevant doktorgrad
 • bred erfaring fra klinisk virksomhet innen fysioterapi til barn og unge
 • betydelig erfaring med undervisning og veiledning opp til master-nivå
 • forskningsaktivitet innen fagområdet
 • opparbeidet nasjonale og internasjonale forskningsnettverk
 • gode engelskkunnskaper, muntlig og skriftlig

Vi vektlegger at du er samarbeidsorientert og motivert for å bygge opp faglige fellesskap på tvers av tradisjonelle faggrenser, og er opptatt av nytenkning og innovasjon innenfor utdanningsvirksomhet.

Behersker du ikke norsk/annet skandinavisk språk, må du tilegne deg språket i løpet av de første tre årene av ansettelsen.

Dokumentert pedagogisk utdanning og erfaring vektlegges. Har du ikke relevant praktisk-pedagogisk kompetanse, må du forplikte deg til å gjennomføre universitetets program for pedagogisk basiskompetanse (15 studiepoeng) innen to år.

OsloMet gjennomfører prøving av pedagogiske kvalifikasjoner i forbindelse med intervju.

Generelle kriterier for ansettelse i stilling som førsteamanuensis fremgår av Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger.

Ønsket faglig profil

Det er ønskelig at din kliniske erfaring og forskningsaktivitet er knyttet til ett eller flere av følgende områder:

 • barns lek, læring og bevegelsesutvikling
 • fysioterapi til barn med funksjonsnedsettelser og utøvelse av fysioterapi i en tverrprofesjonell kontekst
 • familiesentrert tilnærming
 • ungdomshelse og fysioterapi i skolehelsetjenesten

Vi kan tilby deg

 • muligheter for faglig videreutvikling i et miljø med engasjerte kollegaer, preget av faglig autonomi og gjensidige forpliktelser
 • mulighet til å bidra i et forskningsfelt i utvikling
 • gode låne- og pensjonsbetingelser i Statens pensjonskasse
 • fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det.

Andre opplysninger
Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ, stillingskode 1011 førsteamanuensis, kr. 524 200 – 682 200 per år. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

Vil du søke på stillingen må du søke elektronisk ved å benytte knappen «logg inn og søk stillingen».

Sakkyndig vurdering
Som søker vil du bli vurdert av et sakkyndig utvalg. Innen søknadsfristen må du sammen med søknaden laste opp følgende dokumenter:

 • CV, attester og vitnemål
 • liste over vitenskapelig arbeider med opplysninger om hvor de er publisert
 • inntil 10 vitenskapelige arbeider fra siste 10 år som du ønsker vurdert, samlet med innholdsfortegnelse

Du må laste opp alle disse dokumentene. Dokumentene må være på engelsk eller et skandinavisk språk. Oversettelser må være autorisert. Du må fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse.

For nærmere informasjon om stillingen, kontakt:

 • Studieleder Marianne Aars, tlf. 67 23 55 01/93412066, marianne.aars@oslomet.no  

Søknadsfrist:    20.9.2018

Ref:                 18/07917

Ansettelsestype Fast stilling
Arbeidstid Heltid
Tiltredelse 1.3.2019
Lønn kr 524 200 – 682 200 per år
Antall ledige stillinger 1
Arbeidsomfang 100 %
Sted Pilestredet 46, Oslo
Fylke Oslo
Land Norge
Referansenummer 18/07917
Kontakt
 • Studieleder Marianne Aars, 67 23 55 01/93 41 20 66
Publisert 28.08.2018
Søknadsfrist 20.09.2018

Tilbake til ledige stillinger