Fakultet for helsevitenskap, Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid

OsloMet - storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet har studiesteder i Pilestredet, på Kjeller og i Sandvika. OsloMet er et attraktivt studie- og arbeidssted og en aktiv del av storbyregionens samfunns-, arbeids- og kulturliv. 

Fakultet for helsevitenskap tilbyr høyere utdanning innen helsefag og har også forsknings- og utviklingsaktiviteter innen fagområdet.

Instituttet er tilknyttet Fakultet for helsevitenskap og har omlag 3000 studenter og 250 tilsatte. Instituttet har virksomhet på Kjeller, i Pilestredet og i Sandvika.

OsloMet skal styrke professorandelen innen alle fagområder og på Fakultet for helsevitenskap, Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid utlyser vi en ny stilling som professor for å styrke forskning og utdanning innen fagområdet kreft. Vi søker personer med ph.d. eller tilsvarende akademiske kvalifikasjoner og spesialisering i kunnskapsområder sentralt for kreftsykepleie. Stillingen er hovedsakelig tilknyttet videreutdanning i kreftsykepleie og masterstudiet «Sykepleie-klinisk forskning og fagutvikling» ved instituttet.

Det er viktig at du ønsker å bidra til å oppfylle fakultetets strategi om kvalitet, robusthet og samfunnsrelevans i studier og forskning. En viktig strategisk satsing er behovsidentifisert, praksisnær forskning som kan føre til forbedring av praksis og pasientenes/brukernes helse.

Det er utstrakt forskningsaktivitet på fakultetet og instituttet har syv forskningsgrupper. Fakultet for helsevitenskap har to ph.d.-program; i helsevitenskap og atferdsanalyse.

Vi søker deg som vil bidra aktivt til å styrke det vitenskapelige og pedagogiske arbeidet ved fakultetet gjennom engasjement i forskning og i utvikling av fagmiljøenes forsknings- og undervisningskompetanse. Du må være nysgjerrig og interessert i kollegas arbeid og være ambisiøs på studenters vegne. Du må ha evne og vilje til tverrfaglighet, håndtere og finne interesse i ulike vitentilnærminger og metodetilfang, reflektere en uavhengig forskningsprofil og ha evne til å adressere nye problemområder. Det forutsettes undervisnings- og veiledererfaring på master- og doktorgradsnivå og søker må være innstilt på å ta i bruk ulike digitale læringsressurser. Vilje til å bidra i å styrke kollegiets kompetanseprofil vektlegges.

Dersom det ikke melder seg søkere med professorkompetanse, kan det bli aktuelt å ansette i midlertidig stilling med krav om kvalifisering for fast ansettelse innen tre år.

Arbeid ved alle utdanningens tre studiesteder må påregnes, men arbeidssted vil fortrinnsvis være ved campus i Pilestredet.

Oppgaver som ligger til stillingen

  • initiere og drive forskning av høy kvalitet og akademisk bredde innen fagområdet, publisere og formidle forskningsresultater
  • søke eksterne forskningsmidler
  • utvikle, planlegge, gjennomføre og evaluere emner i videreutdanning i kreftsykepleie og master i sykepleie-klinisk forskning og fagutvikling
  • planlegge og tilrettelegge for undervisning med studentaktive læringsformer på bachelor-, master- og ph.d. -nivå
  • veilede studenter i praksisstudier og ved simulerings- og ferdighetsenheten (SF-enheten)
  • bidra i utvikling av fakultetets og instituttets faglige virksomhet, nasjonalt og internasjonalt

Vi søker deg som har

 • ph.d. eller tilsvarende akademiske kvalifikasjoner i kunnskapsområder sentralt for kreftsykepleie
 • erfaring fra initiering, ledelse og gjennomføring av forskningsprosjekt
 • nasjonal og internasjonal erfaring med forskning- og forskningssamarbeid og kan vise til et bredt forskningsnettverk  
 • relevant, klinisk erfaring
 • undervisningskompetanse med erfaring fra undervisning og veiledning av studenter på høgskole/universitetsnivå
 • god formidlingsevne og evne til å motivere og veilede kandidater og kollegas
 • god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på engelsk
 • gode samarbeidsevner, motivasjon og ambisjoner på andres vegne

Det vektlegges at du kan bidra med forskning av relevans for utdanning av kreftsykepleiere.

Behersker du ikke norsk/annet skandinavisk språk, må du tilegne deg språket i løpet av de tre første årene av ansettelsen.

Dokumentert pedagogisk utdanning og erfaring vektlegges. Har du ikke relevant praktisk-pedagogisk basiskompetanse, må du forplikte deg til å gjennomføre universitetets program for basiskompetanse (15 studiepoeng) innen to år.

Det er en fordel at du har

 • videreutdanning i kreftsykepleie
 • kjennskap til programplanen for utdanningene
 • kvalifikasjoner i kunnskapsbasert praksis
 • erfaring med bruk av studentaktive og digitale undervisningsformer

Universitetet gjennomfører prøving av pedagogiske kvalifikasjoner i forbindelse med intervju.

Generelle kriterier for ansettelse i undervisnings- og forskerstilling fremgår av Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger, §1-2

Det er viktig for OsloMet – storbyuniversitetet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det.

Vi kan tilby deg

 • et godt arbeidsmiljø preget av faglig samarbeid og gjensidige forpliktelser
 • et inspirerende utdannings- og forskningsmiljø med etablerte forskningsgrupper med nasjonalt og internasjonalt samarbeid
 • gode låne- og pensjonsbetingelser i Statens pensjonskasse
 • fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger

Sakkyndig vurdering

Som søker vil du bli vurdert av et sakkyndig utvalg. Innen søknadsfristen må du sammen med søknaden laste opp følgende dokumenter:

 • CV, attester og alle sider av vitnemål
 • liste over vitenskapelig arbeider
 • inntil 10 vitenskapelige arbeider, inklusive ph.d.-avhandlingen.

Du må laste opp alle disse dokumentene. Dokumentene må være på engelsk eller et skandinavisk språk. Oversettelser må være autorisert. Du må fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse.

Andre opplysninger

Ønsker du nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte:

 • Studieleder Elisabeth Wille, tlf.: 67 23 61 61, 48 26 51 56 epost: eliwi@oslomet.no
 • Professor og prodekan FoU Sølvi Helseth, 67 23 62 30, e-post: solvi.helseth@oslomet.no  

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ: kode 1013 professor kr 686 900,- - 882 900,-For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

Vil du søke på stillingen må du søke elektronisk ved å benytte knappen nederst på siden «logg inn og søk stillingen».

Søknadsfrist:     31.8.2018
Ref:                 18/05551

 

HiOA har implementert Charter & Code og er sertifisert av EU kommisjonen til

HR Excellence in Research (HRS4R).

Ansettelsestype Fast stilling
Arbeidstid Heltid
Tiltredelse Så snart som mulig
Lønn kr 686 900,- - 882 900,- per år
Antall ledige stillinger 1
Arbeidsomfang 100 %
Sted Pilestredet, Oslo
Fylke Oslo
Land Norge
Referansenummer 18/05551
Kontakt
 • Studieleder Elisabeth Wille, 67 23 61 61, 48 26 51 56
 • Professor og prodekan Sølvi Helseth, 67 23 62 30
Publisert 04.07.2018
Søknadsfrist 31.08.2018

Tilbake til ledige stillinger