Senter for profesjonsstudier

OsloMet - storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet har studiesteder i Pilestredet, på Kjeller og i Sandvika. OsloMet er et attraktivt studie- og arbeidssted og en aktiv del av storbyregionens samfunns-, arbeids- og kulturliv. 

Senter for profesjonsstudier skal utvikle studier av profesjoner som et tverrvitenskapelig forskningsfelt.

Hvordan påvirkes profesjonene av digitalisering?
Maskiner kan ta over arbeidsoppgaver og spesialistkunnskap kan gjøres mer allment tilgjengelig. Noen profesjoner vil kanskje forsvinne eller kraftig reduseres, mens andre kan omformes radikalt og atter nye kan oppstå. Spørsmål om autoritet og legitimitet til profesjoner, etiske spørsmål rundt digitalisering, arbeidsdeling mellom profesjon og maskiner, inntekts- og statsutvikling og utfordringer i utdanningene er ulike spørsmål vi trenger mer kunnskap om.

Ved Senter for profesjonsstudier (SPS) er det ledig en 3-årig åremålsstilling som postdoktor i profesjonsstudier som skal studere digitaliseringens effekter på profesjonelt arbeid og medvirke til utvikling av forskningsfeltet. For stillingen er det utarbeidet en betenkning som gir litt mer utfyllende informasjon om forskningstemaet, og hvilken rolle den som ansettes skal spille ved senteret.

Senteret er et ledende forsknings- og forskerutdanningsmiljø i studiet av profesjoner, og er bl.a. ansvarlig for et ph.d.-program i profesjonsstudier.

Vi studerer profesjoners kunnskapsgrunnlag og profesjonsetiske dilemmaer, rekruttering til profesjonsutdanninger, utdanningenes betydning som kvalifiserings- og identitetsformende arena, karriere- og arbeidsmarkedsforløp, hvilken rolle profesjoner spiller i politikkutforming og -implementering, og hvordan profesjonsutdannede foretar sine vurderinger og beslutninger, ofte med stort innslag av skjønn.

Du vil arbeide i et tverrfaglig miljø sammen med forskere og stipendiater med bakgrunn i sosiologi, pedagogikk, historie, filosofi, statsvitenskap, sosialantropologi, helsefag, økonomi og psykologi.

Teoretisk og metodisk er senteret preget av mangfold. Vi har også bygget opp flere kvantitative databaser, herunder registerdata fra SSB.

Stillingen blir knyttet til en av senterets forskningsgrupper.

For tiden er det drøyt 50 personer knyttet til senteret. Les mer om senteret

Du har

 • doktorgrad i relevante fag/disipliner
 • en skisse for kvalifiseringsarbeidet, med framdriftsplan. Denne skissen må også reflektere informasjonen i betenkningen
 • gode engelskkunnskaper, muntlig og skriftlig

Generelle kriterier for tilsetting i postdoktorstilling fremgår av Forskrift om ansettelsesvilkår for stillinger som postdoktor, stipendiat, vitenskapelig assistent og spesialistkandidat.

Ved vurdering av søkerne vil vi særlig legge vekt på

 • kvaliteten på tidligere forskning, inklusiv doktorgradsarbeidet
 • kvaliteten og relevansen til prosjektskissen (se også betenkningen)
 • forutsetninger for å ta et ansvar for utviklingen av forskningsfeltet ved senteret
 • kunnskap om profesjoner og profesjonsutdanninger

Vi ønsker deg som har

 • en ryddig og pålitelig arbeidsform
 • gode kollegiale samarbeidsevner
 • intellektuell orientering mot, og evne til å samarbeide i, et tverrfaglig forskningsmiljø
 • en sterk interesse for forskning

Ved manglende norsk/skandinavisk språk-kompetanse gis tilbud om opplæring for å kunne utføre arbeidsoppgavene tillagt stillingen og/eller arbeidsområdet

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det.

Sakkyndig vurdering

Som søker vil du bli vurdert av et sakkyndig utvalg. Innen søknadsfristen må du sammen med søknaden laste opp følgende dokumenter:

 • CV, attester og alle sider av vitnemål
 • prosjektskisse (5 til 10 sider)
 • liste over vitenskapelig arbeider
 • inntil 10 vitenskapelige arbeider, inklusive ph.d.-avhandlingen din.

Du må laste opp alle disse dokumentene. Dokumentene må være på engelsk eller et skandinavisk språk. Oversettelser må være autorisert. Du må fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse.

Har du dokumenter som ikke kan lastes opp elektronisk, kontakt andjo@oslomet.no

Vi kan tilby deg

 • Norges tredje største og mest urbane universitet
 • faglig videreutvikling i et kreativt fag- og forskningsmiljø
 • medlemskap i en aktiv forskningsgruppe, og felles faglige seminarer med tilbakemeldinger på artikler o.l.
 • et arbeidsmiljø hvor vi ser og oppmuntrer hverandre
 • pensjonsbetingelser i Statens pensjonskasse
 • gode velferdsordninger

Andre opplysninger

Ønsker du nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte:

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ, 1352 postdoktor. Lønn kroner 517.700-650.200 pr. år. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.  

Vil du søke på stillingen må du søke elektronisk ved å benytte knappen nederst på siden ”logg inn og søk stillingen”.

Søknadsfrist:   3. september 2018

Ref:                 18/05655

OsloMet har implementert Charter & Code og er sertifisert av EU kommisjonen til

HR Excellence in Research (HRS4R).

  

OsloMet deltar i EU nettverket for mobilitet av forskere Euraxess

 

Ansettelsestype Midlertidig ansettelse
Arbeidstid Heltid
Tiltredelse Høsten 2018
Lønn 517.700 - 650.200
Antall ledige stillinger 1
Arbeidsomfang 100 %
Sted Pilestredet
Fylke Oslo
Land Norge
Referansenummer 18/05655
Kontakt
 • Oddgeir Osland, 67 23 53 26
 • Andrew John Feltham, 67 23 50 65
Publisert 25.06.2018
Søknadsfrist 03.09.2018

Tilbake til ledige stillinger